Cieľom bolo vytvoriť jednoduchú prehľadnú prezentačnú webovú stránku.
Cieľom bolo vytvoriť novú, nadčasovú a reprezentatívnu webovú stránku.
Cieľom bolo redesignovať existujúci web spoločnosti. Odprezentovať prehľadnejšie produkty a viac uprednostniť aktuality na webe.

Cieľom bolo vytvoriť stránku pre predaj kníh a elektronických kníh.

Cieľom bolo kompletne redesignovať starú webovú stránku Gemerského osvetového strediska.

Cieľom bolo vytvoriť reprezentatívnu a modernú prezentačnú stránku pre dlhodobo fungujúcu a stabilnú spoločnosť v piatich jazykových verziách.

Cieľom bolo vytvoriť prezentačnú web stránku pre výrobcu a dodávateľa presných strojárskych výrobkov vo viacerých jazykoch.

Cieľom bolo vytvoriť prehľadnú a graficky zaujímavú prezentačnú web stránku pre spoločnosť.

Cieľom projektu bolo vytvoriť modernú prezentačnú web stránku s prehľadným katalógom produktov, tak aby klient vedel celý web samostatne administrovať.