Čo je SEO?

SEO je optimalizácia web stránok pre vyhľadávače. Je to dlhodobá činnosť vylepšovania webovej stránky, aby sme zvýšili jej viditeľnosť v neplatených (tzv. organických) výsledkoch vyhľadávania vo vyhľadávačoch (ako je napr. Google) na relevantné kľúčová slova, ktoré ľudia hľadajú.

Význam písmen SEO je skratka z anglického Search Engine Optimization (v preklade „optimalizácia pre vyhľadávače“). Často sa tejto činnosti nesprávne hovorí aj SEO optimalizácia.

Výhody optimalizácie web stránky pre váš biznis

Optimalizácia web stránok je nevyhnutnou súčasťou, ak chce robiť internet marketing. SEO zvyšuje organickú návštevnosť vášho webu, čím priláka viac potenciálnych zákazníkov bez potreby platenej reklamy. Pomáha budovať dôveryhodnosť a autoritu vašej značky tým, že zlepšuje jej viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania. Dlhodobé výsledky SEO prinášajú trvalý rast návštevnosti a predaja, čo vedie k vyššej návratnosti investícií.

Zvýšenie organickej návštevnosti webu

Organická návštevnosť sú návštevy z internetu v neplatených výsledkov vyhľadávania. Optimalizáciou pre vyhľadávače sa vaša stránka zobrazí vyššie v relevantných vyhľadávaniach, čo vedie k väčšiemu počtu návštevníkov. Väčšina používateľov kliká na prvé výsledky, preto je dôležité byť na popredných miestach.

Vytvorenie povedomia o značke

Vyššie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania zvyšuje viditeľnosť a dôveryhodnosť vašej značky. Pravidelným objavovaním sa na popredných miestach si používateľov zapamätá vašu značku, čo vedie k budovaniu povedomia a posilneniu jej reputácie na trhu.

Zvýšenie predaja

SEO vám pomáha prilákať návštevníkov, ktorí aktívne hľadajú produkty alebo služby, ktoré ponúkate. Títo návštevníci sú teda už v procese rozhodovania o kúpe, čo zvyšuje šancu, že sa stanú vašimi zákazníkmi. Optimalizáciou vášho obsahu a stránky môžete konvertovať viac návštevníkov na potenciálnych zákazníkov, čím sa zvýši váš predaj a rast príjmov.

Zlepšenie viditeľnosti webstránky v lokálnom vyhľadávaní

Lokálne SEO je dôležité pre podniky na miestnom trhu. Optimalizácia pre miestne vyhľadávanie zlepšuje viditeľnosť pre používateľov hľadajúcich služby vo vašom okolí. Zahŕňa optimalizáciu Google Business stránky, získavanie miestnych recenzií a používanie lokálnych kľúčových slov, čím priláka viac zákazníkov.

Ako funguje SEO?

SEO funguje tak, že optimalizujeme rôzne aspekty vašej web stránky, aby ju vyhľadávače, ako Google, mohli ľahko nájsť, indexovať a hodnotiť. Tento proces zahŕňa niekoľko typov optimalizačných metód. Každý typ sa zameriava na iné aspekty optimalizácie a spolupracuje na dosiahnutí celkového zlepšenia viditeľnosti a výkonnosti vášho webu. Ponúkame všetky typy optimalizácie:

Technické SEO web stránky

Technické SEO sa zameriava na zlepšenie technických aspektov vašej webovej stránky, aby bola pre vyhľadávače ľahko prístupná a rýchlo načítateľná. Dôležité prvky technického SEO zahŕňajú:

 • Rýchlosť stránky - Optimalizácia doby načítania stránok.
 • Mobilná optimalizácia - Uistenie sa, že webová stránka je plne responzívna a dobre funguje na mobilných zariadeniach.
 • Štruktúrované dáta - Používanie schema markup na zlepšenie spôsobu, akým vyhľadávače interpretujú obsah vašej stránky.
 • XML sitemaps - Vytváranie a predkladanie mapy webu pre jednoduchšiu indexáciu stránok vyhľadávačmi.
 • HTTPS - Používanie bezpečného protokolu HTTPS pre zabezpečenie údajov na vašej stránke.
 • Presmerovania (301,302)- Presmerovania sú metódy na trvalé alebo dočasné presmerovanie jednej URL na inú, aby sa zabezpečilo, že používatelia a vyhľadávače nájdu správny obsah.
 • Správa chybových stránok (404) - Správa chybových stránok zahŕňa vytváranie prispôsobených stránok, ktoré informujú používateľov o tom, že požadovaná stránka neexistuje, a ponúkajú alternatívne možnosti alebo navigáciu na inú časť webu.
 • Optimalizácia štruktúry URL - Optimalizácia štruktúry URL zahŕňa vytváranie krátkych, zrozumiteľných a kľúčové slová obsahujúcich adries, ktoré sú priateľské pre používateľov aj vyhľadávače.
 • a ešte omnoho viac

Podľa správy spoločnosti Nielsen 47 % ľudí očakáva, že sa webová stránka načíta do dvoch sekúnd, a 40 % ľudí opustí webovú stránku, ak sa úplne nenačíta do troch sekúnd.

Onpage SEO web stránky

Onpage SEO zahŕňa optimalizáciu jednotlivých stránok webu, aby boli priateľské pre vyhľadávače a poskytovali hodnotu používateľom. Kľúčové aspekty Onpage SEO zahŕňajú:

 • Kľúčové slová - Výskum a správne umiestnenie kľúčových slov v obsahu, nadpisoch, meta popisoch a URL.
 • Obsah - Vytváranie kvalitného, relevantného a originálneho obsahu, ktorý zodpovedá zámeru používateľov.
 • Meta tagy - Optimalizácia meta titulkov a meta popisov pre každú stránku.
 • URL štruktúra - Používanie krátkych, popisných a kľúčových slov obsahujúcich URL.
 • Interné odkazy - Prepojenie medzi relevantnými stránkami na vašom webe na zlepšenie navigácie a indexácie.
 • Optimalizácia nadpisov stránky
 • Optimalizácia obrázkov a ich popisov
 • a ešte omnoho viac

Offpage SEO webového sídla

Offpage SEO sa zameriava na aktivity mimo vašej webovej stránky, ktoré ovplyvňujú jej dôveryhodnosť a autoritu. Hlavné techniky Offpage SEO zahŕňajú:

 • Budovanie spätných odkazov - Získavanie kvalitných odkazov z iných webových stránok na zvýšenie autority vašej stránky.
 • Sociálne signály - Aktivita a interakcie na sociálnych médiách, ktoré môžu zvyšovať návštevnosť a viditeľnosť.
 • Online reputácia - Riadenie recenzií a hodnotení na rôznych platformách, ako sú Google Business, Facebook
 • a ešte omnoho viac

Lokálne SEO webu (Local SEO)

Lokálne SEO je dôležité pre firmy, ktoré obsluhujú konkrétnu geografickú oblasť. Zameriava sa na zlepšenie viditeľnosti vo výsledkoch miestneho vyhľadávania. Hlavné stratégie zahŕňajú:

 • Optimalizácia Google Business profilu - Udržiavanie aktuálneho a úplného profilu.
 • Lokálne kľúčové slová - Používanie kľúčových slov súvisiacich s miestom vášho podnikania.
 • Lokálne citácie - Uvádzanie názvu, adresy a telefónneho čísla (NAP) na miestnych adresároch a webových stránkach.
 • Získavanie miestnych recenzií - Povzbudzovanie zákazníkov k zanechaniu recenzií na platformách ako Google, Facebook, Azet.
 • a ešte omnoho viac

Mnohí obchodníci si neuvedomujú, že Google má v skutočnosti samostatný algoritmus pre lokálne výsledky, čo znamená, že lokálne SEO sa líši od tradičného SEO.

—Greg Gifford

Obsahové SEO webu

Obsahové SEO sa zameriava na tvorbu a optimalizáciu obsahu tak, aby bol prínosný pre používateľov a zároveň priateľský pre vyhľadávače. Toto zahŕňa:

 • Blogovanie - Pravidelné vytváranie kvalitných blogových príspevkov na relevantné témy.
 • Vizuálny obsah - Používanie obrázkov, videí a infografík na zvýšenie angažovanosti.
 • Optimalizácia dĺžky a formátu obsahu - Vytváranie obsahu v rôznych formátoch a dĺžkach, ktoré sú vhodné pre cieľovú skupinu.
 • a ešte omnoho viac

Implementáciou týchto typov SEO môžete komplexne zlepšiť váš marketing, viditeľnosť a aj výkonnosť vašej webovej stránky vo vyhľadávačoch. Toto povedie k zvýšeniu návštevnosti, zlepšeniu povedomia o značke, generovaniu potenciálnych zákazníkov a zvýšeniu predaja.

Povedali o nás

Prečo investovať do SEO?

Zvýšenie organickej návštevnosti webových stránok

Investovanie do SEO pomáha zlepšiť pozície vašej webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania, čo vedie k zvýšeniu počtu návštevníkov z neplatených, organických zdrojov. Vyššia viditeľnosť v organickom vyhľadávaní znamená viac potenciálnych zákazníkov, ktorí nájdu a navštívia váš web bez potreby platenej reklamy.

Dlhodobé výsledky

SEO je dlhodobá stratégia, ktorá prináša udržateľné výsledky. Na rozdiel od platených reklám, ktoré prestanú fungovať, keď prestanete platiť, kvalitne optimalizovaný web si udržiava vysoké pozície vo vyhľadávaní aj po ukončení aktívnej SEO kampane. To znamená, že investícia do SEO môže generovať návštevnosť a predaj dlhodobo.

Zvýšenie dôveryhodnosti a autority značky

Vyššie pozície vo výsledkoch vyhľadávania sú často spojené s vyššou dôveryhodnosťou a autoritou v očiach používateľov. Ľudia dôverujú vyhľadávačom a veria, že stránky, ktoré sa zobrazujú na prvých miestach, sú najrelevantnejšie a najspoľahlivejšie. Tým, že sa vaša stránka dostane na tieto pozície, zvyšuje sa dôvera a autorita vašej značky.

Lepšie používateľské skúsenosti s webom

SEO zahŕňa aj optimalizáciu technických aspektov webu, ako je rýchlosť načítania, mobilná prístupnosť a používateľská navigácia. Tieto zlepšenia vedú k lepšiemu používateľskému zážitku, čo môže zvýšiť mieru konverzie a spokojnosť návštevníkov. Používatelia majú tendenciu dlhšie zotrvať na stránkach, ktoré sa rýchlo načítajú a sú ľahko navigovateľné.

Konkurenčná výhoda

V mnohých odvetviach je konkurencia v online marketingu veľmi intenzívna. Investovaním do SEO môžete získať náskok pred konkurenciou tým, že vaša webová stránka bude lepšie optimalizovaná a viditeľnejšia vo vyhľadávačoch. Týmto spôsobom môžete prilákať viac zákazníkov na úkor svojich konkurentov.

Investícia do SEO je investíciou do budúcnosti vášho podnikania. Tento typ marketingu pomáha zvýšiť viditeľnosť, dôveryhodnosť a používateľskú spokojnosť, čo vedie k dlhodobým výhodám a trvalému rastu.

Získajte cenovú ponuku na vytvorenie optimalizovaného webu

Kontaktujte nás a ozveme sa do 24 hodín

Vyžiadať ponuku