Cieľom bolo umožniť nášmu klientovi samostatne upravovať web s ponechaním už existujúceho grafického vizuálu predchádzajúceho webového sídla.
Cieľom bolo vytvoriť prezentačnú webstránku pre podporu predaja hydiny.
Cieľom bolo vytvoriť prezentačnú webstránku služby LKW servis
Cieľom bolo vytvoriť novú webovú stránku od základov, v redakčnom systéme s novým grafickým vizuálom a v dvoch jazykových verziách.
Cieľom bolo vytvoriť informačn bohatú prezentačnú webstránku optimalizovanú pre mobily pre predaj terárii a akvárii.
Cieľom bolo vytvoriť informatívny a moderný web pre informovanie verejností o činnosti technických služieb Galanta.
Cieľom bolo redesignovať starú webovú stránku spoločnosti najmä z grafického, ale aj z informačného hľadiska.
Cieľom bolo navrhnúť úplne novú webovú stránku spoločnosti z grafického a štruktúralného hľadiska.
Cieľom bolo vytvoriť graficky pútavú webovú prezentáciu s informáciami, ktoré obsiahnu odpovede na najčastejšie otázky zákazníkov ohľadom činnosti firmy, produktov, o výhodách.