Vybrané referencie

Našim zákazníkom vytvárame rýchle a bezpečné web stránky, ktoré si dokážu samostatne aktualizovať, vlastnia ich a neplatia za ne mesačný prenájom. Nasledovné vybrané referencie vám pomôžu rozhodnúť sa pre naše služby. Pozrite aj názory našich zákazníkov na samostatnej stránke.

 • Elmoza s.r.o., Vranov nad Topľou

  Cieľom bolo vytvoriť prezentačnú web stránku a vhodným spôsobom predstaviť činnosť firmy.

 • Gima s.r.o., Malé Dvorníky

  Cieľom bolo navrhnúť jednoduchú a graficky zaujímavú webovú stránku, ktorá upúta a prinesie zvýšenie predaja pre klienta.

 • IP trade s.r.o., Sereď

  Cieľom projektu bolo vytvoriť modernú prezentačnú web stránku s prehľadným katalógom produktov, tak aby klient vedel celý web samostatne administrovať.

 • RM-Machining s.r.o.

  Cieľom bolo vytvoriť prezentačnú web stránku pre výrobcu a dodávateľa presných strojárskych výrobkov vo viacerých jazykoch.

 • NOURUS - MÄSO s.r.o., Tešedíkovo

  Cieľom bolo vytvoriť reprezentatívnu a modernú prezentačnú stránku pre dlhodobo fungujúcu a stabilnú spoločnosť v piatich jazykových verziách.

 • 3.KM s.r.o., Bratislava

  Cieľom bolo vytvoriť jednoduchú prehľadnú prezentačnú webovú stránku.

 • Innovatione s.r.o., Tešedíkovo

  Cieľom projektu bolo vytovoriť modernú web stránku, ktorá efektívne získa záujemcov o služby prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefónu.

 • BM Global spol. s r.o., Bratislava

  Cieľom web stránky bolo preprogramovať presne zadaný grafický design a funkcionalitou podľa požiadavky.

 • EMPIRIA TRADING, spol. s r.o., Galanta

  Cieľom bolo vytvoriť jednoduchú, prehľadnú a pritom zaujímavú prezentačnú web stránku pre autoservis v Galante.

 • UNIKA Bratislava s.r.o., Bratislava

  Cieľom bolo vytvoriť jednostránkovú prezentačnú web stránky s prehľadnou grafikou a jedným objednávkovým formulárom.

Stránky

Najnovší príspevok v Blogu