Cieľom bolo vytvoriť prezentačnú webstránku služby LKW servis
Cieľom bolo vytvoriť prezentačnú webstránku pre podporu predaja hydiny.
Cieľom bolo vytvoriť informačn bohatú prezentačnú webstránku optimalizovanú pre mobily pre predaj terárii a akvárii.
Cieľom bolo vytvoriť informatívny a moderný web pre informovanie verejností o činnosti technických služieb Galanta.
Cieľom bolo vytvoriť jednoduchú a prehľadnú prezentačnú webstránku
Cieľom bolo vytvoriť informačne bohatú prezentačnú a predajnú webstránky pre podporu predaja trojkoliek.
Cieľom bolo navrhnúť úplne novú webovú stránku spoločnosti z grafického a štruktúralného hľadiska.
Cieľom bolo redesignovať starú webovú stránku spoločnosti najmä z grafického, ale aj z informačného hľadiska.
Cieľom bolo vytvoriť graficky pútavú webovú prezentáciu s informáciami, ktoré obsiahnu odpovede na najčastejšie otázky zákazníkov ohľadom činnosti firmy, produktov, o výhodách.