Rok vytvorenia: 
2020
Lokalita: 
Galanta
Klient: 
Galantská knižnica
Krátky popis webstránky: 
Galantská knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou, poskytuje bezplatný prístup k informáciám bez ohľadu na vek, národnosť, spoločenské postavenie, vierovyznanie či profesiu. Je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, plní funkciu regionálnej a pre mesto Galanta mestskej knižnice.
Stručné technické riešenie: 

Tento web projekt bol úspešne zrealizovaný s využitím CMS redakčného systému Drupal 7, ktorý umožňuje efektívnu správu všetkých obsahových stránok.

Hlavné funkcie a vlastnosti tejto webovej stránky zahŕňajú:

Responzívny dizajn: Web bol navrhnutý s ohľadom na responzívny dizajn, čo znamená, že sa automaticky prispôsobuje rôznym zariadeniam a veľkostiam obrazovky. Týmto spôsobom je zaručené optimálne zobrazenie a používateľská skúsenosť na mobilných zariadeniach, tabletov a desktopoch.

WYSIWYG editor: Vytvorili sme prispôsobený WYSIWYG (What You See Is What You Get) editor, ktorý umožňuje jednoduché a intuitívne upravovanie obsahu webových stránok. Tento editor bol optimalizovaný presne podľa potrieb projektu.

Kategorizácia obsahu pomocou Taxonomy: Implementovali sme Taxonomy, čo umožňuje hierarchické triedenie a kategorizáciu obsahu do viacerých typov podstránok. To zaručuje efektívne spravovanie a usporiadanie obsahu na stránke.

Správa slideru na úvodnej stránke: Pridali sme nástroj pre jednoduchú správu slideru na úvodnej stránke. Redaktori majú možnosť pridávať, odstraňovať a upravovať obrázky a texty vo slideri, čím môžu ľahko aktualizovať a prispôsobovať úvodnú stránku.

Užívatelia a role pre editorov: Vytvorili sme systém užívateľov a rolí, ktorý umožňuje priraďovanie rôznych úrovní prístupu editorom. Toto zabezpečuje správne riadenie prístupu k obsahu a jeho správu na webovej stránke.

Viacjazyčná verzia: Implementovali sme slovenskú a anglickú jazykovú verziu webovej stránky. Používatelia majú možnosť jednoducho prechádzať medzi jazykmi a zobrazenie obsahu podľa svojich preferencií.

Kalendár podujatí: Vytvorili sme jednoduchý zoznam kalendára podujatí, ktorý umožňuje správu a zobrazovanie dôležitých udalostí. Redaktori majú možnosť pridávať, upravovať a odstraňovať podujatia v kalendári.

Zachovanie existujúcich URL: Zabezpečili sme, že existujúce URL adresy boli zachované aj po migrácii na novú webovú stránku. To zaisťuje plynulý prechod a minimalizuje prípadné straty návštevnosti.

Google Analytics 4: Integrovali sme nástroj Google Analytics 4, ktorý poskytuje detailné analýzy o návštevnosti webu. Tieto informácie pomáhajú majiteľom stránok porozumieť správaniu návštevníkov a zlepšovať výkon a efektivitu webu.

Implementácia GDPR: Dôkladne sme implementovali pravidlá a smernice v súlade s GDPR (Všeobecným nariadením o ochrane údajov). Zabezpečili sme, že spracúvanie osobných údajov na webovej stránke je v súlade so zákonnými požiadavkami na ochranu súkromia.

Implementácia SSL: Web je vybavený SSL certifikátom, čo zabezpečuje šifrovanú komunikáciu medzi webovým serverom a používateľským prehliadačom. To zvyšuje dôveru používateľov a chráni ich osobné údaje.

Uloženie na webhosting klienta: Webová stránka je uložená na webhostingu klienta, čo zaručuje rýchly prístup a dostupnosť stránky pre návštevníkov.

Vyladenie výkonu: Venovali sme osobitnú pozornosť optimalizácii výkonu webovej stránky, aby sme zabezpečili rýchle načítavanie a plynulú interakciu s obsahom. Implementovali sme rôzne techniky a stratégie na minimalizáciu oneskorení.