Firemné údaje

Názov: Lemonweb s.r.o.

Sídlo: Matúškovo 333, 925 01 Matúškovo
IČO: 46424849
DIČ: 2023375134, IČ DPH: SK2023375134
Výpis z OR

Bankové spojenie:
IBAN: SK2711110000001156958009
SWIFT: UNCRSKBX
Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Služby

Skladba nami poskytovaných služieb v plnej miere odzrkadluje požiadavky našich klientov. Pozorne počúvame požiadavky a snažíme sa prispôsobiť našu činnosť týmto potrebám.

Zobraziť služby

Referencie

Pomohli sme už stovkám zabehnutým, ale aj začínajúcim podnikateľom rozbehnúť ich činnosť vo svete internetového biznisu.

Zobraziť referencie

Logo na stiahnutie

Firemné logo, používané farby, fonty si môžete stiahnuť nižšie. V dokumente design manuálu nájdete popis používania našich logotypov.

Design manuál Logotyp Lemonwebu Požívané fonty

Technológie, ktoré používame

Pri tvorbe webov používame redakčný systém Drupal. Drupal je populárny systém pre správu obsahu (Content Management System - CMS). Používame verziu 7. Jednoduchá rozšíriteľnosť pomocou modulov a bohaté možnosti, ktoré poskytuje, z Drupalu robí jeden z najlepších redakčných systémov vo svete.

Pre programovanie webov používame XHTML značkovací jazyk (odvodené za anglického názvu Extensible HyperText Markup Language - rozšírený hypertexový značkovací jazyk), ktorý je určený na vytváranie štruktúry web stránok. CSS (z anglického názvu Cascading Sytle Sheets - kaskadové štýly) vznikli ako súhrn metód pre úpravu vzhľadu web stránok. Pomocou tejto technológie dokážeme grafický návrh naprogramovať do vzhľadu web stránky. Ďalej technologie PHP, MySQL, jQuery, LESS. Pre návrh a realizáciu grafických výstupov používame profesionálnu designerskú platformu Adobe.