Kontakt

Pridať kontakt pomocou QR kódu:


Lemonweb s.r.o.

Kontakt:

Tel.: 0911 421 404 Zavolať »


Kancelária:

Zoltána Kodálya 787/6

Galanta 924 01

(2. poschodie)


Sídlo a korešpondenčná adresa:

Matúškovo 333, 925 01 Matúškovo

IČO: 46424849

DIČ: 2023375134

IČ DPH: SK2023375134

Výpis z OR


Bankové spojenie:

IBAN: SK2711110000001156958009

SWIFT: UNCRSKBX

Číslo účtu: 1156958009

Kód banky: 1111

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Potrebujete novú webovú stránku? Kontaktujte nás a tvorba web stránok vám prinesie jednoduchší život v podnikaní.

Ako sa k nám dostanet?

Srdečne Vás privítame v našej kancelárií v Galante. Pri budove je možné parkovať na ľavej strane a vzadu.

Najnovší príspevok v Blogu