Firemné údaje

Názov: Lemonweb s.r.o.

Sídlo: Matúškovo 333, 925 01 Matúškovo
IČO: 46424849
DIČ: 2023375134, IČ DPH: SK2023375134

Bankové spojenie:
IBAN: SK2711110000001156958009
SWIFT: UNCRSKBX
Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Kontaktný formulár