Krátky popis webstránky: 

Predaj poroduktov - podložky pod stoličku - slúžiace na účinnú ochranu podlahy. V súčasnosti sa stala obľúbeným prostriedkom ochrany podlahy. Jej použitie zvyšuje životnosť a vzhľad povrchu podlahy, lebo zabraňuje tomu, aby kolieska stoličky zanechali na ňom hlboké škrabance, resp. jej aplikáciou je možné vyhnúť sa aj poškodeniam spôsobeným inými mechanickými vplyvmi, napr. poliatie, vypálenie, opotrebovanie spôsobené topánkami a pod.

Stručné technické riešenie: 

Ako základný motor web stránky sme si zvolili redakčný systém Drupal 6 s výberom vhodných doplnkových modulov. Grafický vizuál webu bol navrhnutý v Adobe Photoshop a následne po odsúhlasení bol prekonvertovaný do template CMS systému pomocou XHTML a CSS štýlov. Štartovací template motor sme použili vlastný. Záujemca môže objednať výrobky pomocou jednoduchého webového formulára. Formulár inteligentne komunikuje aj s klientom aj s prevádzkovateľom webu.