Klient: 
Wisper s.r.o.
Krátky popis webstránky: 

Spoločnosť Wisper s.r.o. ponúka prístup k sieti internet pre domácnosti a firmy. K všetkým programom ponúkajú technickú podporu, stále monitorovanie sietí s garanciou časovej a kvalitnej dostupnosti.

Stručné technické riešenie: 

Ako základný motor web stránky sme si zvolili redakčný systém Drupal 6 s výberom vhodných doplnkových modulov. Grafický vizuál webu bol navrhnutý v Adobe Photoshop a následne po odsúhlasení bol prekonvertovaný do template CMS systému pomocou XHTML a CSS štýlov. Štartovací template motor sme použili vlastný. Záujemca si môže objednať výrobky pomocou jednoduchého webového formulára. Formulár inteligentne komunikuje aj s klientom, aj s prevádzkovateľom webu.