Klient: 
Hotel Tevel Sládkovičovo
Krátky popis webstránky: 

Prezentácia hotela TEVEL v Sládkovičove.

Stručné technické riešenie: 

Navrhli sme a realizovali nový grafický návrh pre hotel. Prepracovali sme a aktualizovali každú jednu podstránku a fotogalériu. To všetko v dvoch jazykoch, v slovenskom a anglickom.