Sledovanie na internete cez mobil
V posledných rokoch svetová pandémia zatienila predtým už horúco sa rozvíjajúcu tému ohľadom súkromia a sledovania ľudí na internete. V každodennej lavíne správ o víruse a opatreniach sa výborne zahaľujú témy, ktorým by sme mali venovať patričnú pozornosť. Skúsme nájsť odpoveď na niekoľko otázok, pomocou ktorých možno odhalíme, či nás „veľký brat“ sleduje na internete?

1. Čo každý deň robíme?

Keby nás sledovali na internete, čo konkrétne by sledovateľov zaujímalo? Pravdepodobne to, čo najčastejšie robíme každý deň. Naše najčastejšie činnosti:

 • pracujeme
 • cestujeme
 • komunikujeme
 • vyhľadávame a získavame informácie
 • nakupujeme

2. Čo používame na tieto činnosti?

Pravdepodobne nezaobíde ani jeden náš deň, aby sme nepoužívali mobil, počítač a platobné karty. Pozrime sa na to podrobnejšie, aké nástroje používame na naše najčastejšie činnosti:

ČinnosťAké nástroje to najčastejšie používame?
prácaWindows
iOS
Android
a ich aplikácie podľa druhu práce
cestovanieGoogle maps
Waze
komunikovanieGmail
Messenger
Instagram
Whatsapp
vyhľadávanie a získavanie informáciiprehliadač Chrome
vyhľadávač Google
Facebook
nakupovanieplatobné karty
Apple pay
Google pay

 

3. Kto nám tieto nástroje poskytuje?

Asi nikoho nikoho neprekvapí, že všetky horeuvedené nástroje, ktoré používame v našom každodennom živote poskytujú najhodnotnejšie spoločnosti technologického sveta, ktorých poznajú azda všetci. Rozdeľme teda nástroje podľa spoločností.

Nástroje ktoré používameSpoločnosť, ktorá ich poskytuje
iOSApple
Apple payApple
WindowsMicrosoft
AndroidGoogle (Alphabet)
GmailGoogle (Alphabet)
Vyhľadávač GoogleGoogle (Alphabet)
Prehliadač ChromeGoogle (Alphabet)
Google MapsGoogle (Alphabet)
WazeGoogle (Alphabet)
Google payGoogle (Alphabet)
FacebookFacebook (Meta)
MessengerFacebook (Meta)
InstagramFacebook (Meta)
WhatsappFacebook (Meta)
Platobné kartyVisa
Mastercard

4. Kto vlastní tieto spoločnosti?

Týchto 6 spoločností vlastnia akcionári. Hocikto môže nakúpiť a držať ich akcie. Za nákup akcií, akcionári majú konkrétne práva. Predtým, než sa pozrieme, aké práva majú akcionári, zistime, kto je najväčším držiteľom akcií v týchto spoločnostiach.

SpoločnosťNajväčší držitelia akcií
AppleThe Vanguard Group, Inc.
Blackrock Inc.
MicrosoftThe Vanguard Group, Inc.
Blackrock Inc.
Google (Alphabet)The Vanguard Group, Inc.
Blackrock Inc.
Facebook (Meta)The Vanguard Group, Inc.
Blackrock Inc.
VisaThe Vanguard Group, Inc.
Blackrock Inc.
MastercardThe Vanguard Group, Inc.
Blackrock Inc.

 

Horeuvedenú tabuľku, podľa oficiálnych údajov vieme skrátiť teda na dve spoločnosti, u ktorých môžeme sa pozrieť, kto je držiteľom ich akcii.

SpoločnosťNajväčší držitelia akcií
Blackrock Inc.The Vanguard Group, Inc.
Blackrock Inc.
The Vanguard Group, Inc.Súkromne vlastnená spoločnosť

 

Pretože Blackrock Inc. vlastní sám seba a druhým najväčším vlastníkom je práve The Vanguard Group, v konečnom výsledku nám zostala táto jediná spoločnosť, ktorá ma najväčší podiel vo všetkých nami rozoberaných spoločnostiach.

The Vanguard Group, Inc.

Najväčší podielový vlastník všetkých najdôležitejších technologických spoločností na svete
Apple, Microsoft, Google, Facebook, Visa, Mastercard

tiež

je väčšinový vlastník najväčších bánk sveta
JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo

okrem toho

vlastní väčšinový podiel mediálnych spoločnosti v USA, ktoré zastrešujú 90% mediálneho priestoru
spojených štátov. Konkrétne
Time Warner, Comcast, Walt Disney, News Corp

a v neposlednom rade

je väčšinový vlastník farmaceutických spoločností
Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson

The Vanguard Group, Inc. je súkromná spoločnosť

 

5. Na čo majú práva držitelia akcií?

Držitelia akcií majú následovné práva v spoločnosti, ktorej akcie držia:

 • Právo ovplyvňovať manažment
 • Právo hlasovať
 • Právo na kúpu nových akcií
 • Právo na podiel v ziskovosti
 • Právo žalovať za nesprávne činy

Väčší podiel akcií sa rovná väčšiemu vplyvu v spoločnosti, pretože platí, že 1 akcia = 1 hlas. To znamená, že spoločnosť (v našom prípade The Vanguard Group, Inc.), ktorá vlastní najviac akcií v technologických a aj vo všetkých najhodnotnejších spoločnostiach sveta má najviac hlasov. Konzekvenciu si každý môže vyvodiť sám. Je The Vanguard Group, Inc. vo svete tým veľkým bratom?

Zber a spracovanie údajov môže vplývať na náš život

Vezmime si niekoľko miliard ľudí, ktorí každý deň:

 • vyhľadávajú informácie a do vyhľadávača Google zadávajú kľúčové slová a tak prezrádzajú svoje aktuálne záujmy
 • do navigácie si zadávajú kam cestujú, kde sa práve nachádzajú a tak sa nechávajú sledovať
 • posielajú si navzájom cez Messenger, Instagram, Whatsapp správy, fotky a prezrádzajú svoje najhlbšie myšlienky
 • súkromné listy si nechávajú poslať do Gmail a poskytujú informácie čo nakupujú, aké zmluvy pripravujú a na čom pracujú
 • nakupujú cez Google Pay, Apple Pay a platobné karty, kde zadávajú svoje platobné údaje a poskytujú údaje o svojich financiách

Drvivá väčšina týchto ľudí má postoj k svojim údajom, že nie sú dôležité. Sice im môže vadiť, keď ich správy a fotky prečíta a pozrie sused, ktorý nemá tú moc s tým nič robiť. Nevadí im však, keď ich poskytuje najväčším spoločnostiam sveta, ktorí tú moc majú a ju aj využívajú. Práve preto ich produkty dostávame "zadarmo". Spoznanie kľúčových slov týchto ľudí, ich údajov o aktuálnej polohe, textov ich správ, obrázkov, výšky ceny nákupov a spôsobu používania aplikácii je potrebné len vhodným spôsobom spojiť, vytvoriť takzvané profily zákazníkov a rozhodnúť sa čo s nimi urobiť ďalej. Väčšinou sa zavádzajú nové funkcie v aplikáciach tak, aby ich používatelia mali pocit pozitívneho zážitku používania. Avšak sa používajú aj na to, aby ich podvedomo ovplyvňovali pre dosahovanie určitých cieľov. Je možné tieto údaje využiť mimo pozitívneho zážitku na

 • zvyšovanie ziskov (reklama)
 • identifikáciu ľudí (biometria, donucovanie poskytovať osobné dokumenty)
 • rozdeľovanie spoločností (falošné správy, dezinformácie)
 • ovplyvňovanie volieb (falošné správy, deziinformácie)

 

 miliardy ľudí
poskytujú svoje jednotlivo bezvýznamné údaje

Google, Apple, Microsoft, Facebook, Visa, Mastercard
zbierajú a spracovávajú tieto údaje a spájajú ich
Čo sa s nimi ďalej deje?

The Vanguard Group
jediná firma je najväčší podielový vlastník
všetkých najväčších technologických spoločností
a ostatných najväčších spoločností a súkromných bánk sveta
má právo ovplyvňovať manažment
a hlasovať o smerovaní týchto spoločností

Záver

Faktom je, že jedna jediná súkromná spoločnosť má v rukách významný vplyv na všetky najväčšie technologické spoločnosti sveta, ktorých služby používajú miliardy ľudí každý deň a ktorí majú nástroje na sledovanie aktivít svojich používateľov. Otázka je, či táto jediná súkromná spoločnosť tento vplyv aktívne využíva, alebo zo ziskov si len vlastníci opaľujú brušká na najslnečnejších miestách sveta s koktailom v ruke? Tak, či onak, myslite na to, že pokiaľ používate produkty a služby najväčších technologických spoločností sveta, každé jedno ťuknutie do vášho mobilu a kliknutie myšou na vašom počítači v budúcnosti môže ovplyvniť aj ten váš život.

Pridajte sa aj vy
Lemonweb newsletter

Prehľadné a zrozumiteľné návody a stratégie o podnikaní na internete priamo do v ašej e-mailovej schránky

Zapísať sa

Pridať nový komentár