DUKAS

Ciele: 

Cieľom klienta bolo vytvoriť stručnú, informatívnu prezentačnú web stránku a získať nových záujemcov o plastové okná.

Krátky popis webstránky: 

Firma DUKAS už od 1994 ponúka pre svojich klientov kvalitné plastové okná, dvere, garážové brány a všetky bežné doplnky k nim. Služby a produkty spájame s nízkou cenou pre spokojnosť našich zákazníkov.

Stručné technické riešenie: 

Ako základný motor web stránky sme si zvolili redakčný systém Drupal 6 s výberom vhodných doplnkových modulov. Grafický vizuál webu bol navrhnutý v Adobe Photoshop a následne po odsúhlasení bol prekonvertovaný do template CMS systému pomocou XHTML a CSS štýlov. Štartovací template motor sme použili vlastný. Dôraz sa kládol okrem kvalitného obsahu aj na grafickú stránku. Každá podstránka je podrobne rozpracovaná a obsahovo bohatá.

Najnovší príspevok v Blogu