Bezpečný email, šifrovaný email na mobile
Šifrovaný email je kľúčovým nástrojom na ochranu osobných a obchodných komunikácií v digitálnom svete. Takýto bezpečný email poskytuje nielen súkromie, ale aj ochranu pred neželanými očami. Tento článok vysvetlí, ako fungujú šifrované emailové služby a ako vybrať a získať tú správnu.

Buďte prví, kto sa to dozvie

Buďte prvými, kto dostane nové články o technológiach pre biznis a život.

Podrobnosti o našom newsletteri nájdete tu

Počkať? Môj email nie je bezpečný?

Ak nepoužívate zabezpečenú e-mailovú službu, ktorá rešpektuje vaše súkromie, odpoveď je pravdepodobne nie. Väčšina veľkých poskytovateľov e-mailových služieb, ako napríklad Gmail a Yahoo, nerešpektuje súkromie vašej doručenej pošty, aj napriek tomu, že to tak prezentujú. Prečo?

 • Gmail bol prichytený, ako poskytuje tretím stranám úplný prístup k e-mailom používateľov a tiež sleduje všetky vaše nákupy.
 • Inzerentom bolo umožnené skenovať účty Yahoo a AOL s cieľom "identifikovať a segmentovať potenciálnych zákazníkov prostredníctvom zachytávania kontextových nákupných signálov a minulých nákupov".
 • Spoločnosť Yahoo bola prichytená pri skenovaní e-mailov v reálnom čase pre americké sledovacie agentúry.
 • Bežné zahraničné ale aj slovenské webhostingy a niektorí ich zamestnanci majú, resp. môžu mať priamy prístup k vašim firemným mailom, pretože na ich serveri sú v čitateľnej podobe.
 • Emailová služba, ako Azet už bola mnohokrát hacknutá a na čiernom trhu sa predávajú prístupy do mnoho účtov.

Síce služba ako je Gmail umožňuje používateľom odmietnuť niektoré invazívne funkcie, základný obchodný model týchto služieb sa točí okolo zhromažďovania údajov. Veľké e-mailové služby vynakladajú veľa peňazí na zabezpečenie, ale sú tiež veľkými cieľmi a nie sú nezraniteľné. V roku 2022 urobil veľký rozruch jednoduchosť, s akou hackeri dokázali kompromitovať tisíce e-mailových serverov Microsoft Exchange.

Ďalšou obavou je, kde je vaša e-mailová služba umiestnená a ako to môže ovplyvniť vaše údaje a súkromie. V niektorých jurisdikciách platia zákony na ochranu súkromia údajov (Švajčiarsko), zatiaľ čo v iných platia zákony na jeho narušenie (USA a Austrália).

Pozitívom je, že existuje pomerne jednoduché riešenie, ako zabezpečiť väčšiu bezpečnosť svojej e-mailovej schránky: prejdite na poskytovateľa zabezpečenej elektronickej pošty, ktorý rešpektuje vaše súkromie. Heslo dnešnej modernej doby je, bezpečný email je šifrovaný email.

Predtým však, ako sa dostaneme k vysvetleniu všetkých dôležitých aspektov, pojmov a techník ohľadom šifrovania emailov, je dôležité spomenúť dve techniky, ktoré sa niekedy zle chápu a popredný poskytovatelia emailových služieb to s radosťou využívajú. Na Gmaily alebo Yahoo maily sa prezentujú, že tieto maily sú šifrované a chránia dáta používateľov. Toto je pravda, pokiaľ sa bavíme o technike šifrovania na úrovni prenosu. Avšak už nespomínajú, ako ukladajú samotné dáta, čo sú texty emailov a prílohy na svojich serveroch. Práve to je technika šifrovania na úrovni úložiska, ktorá nám, bežným užívateľom má byť tiež dôležité, ba najdôležitejšie. Aký je medzi nimi teda rozdiel?

Rozdiel medzi šifrovaním na úrovni prenosu a úložiska

Šifrovanie na úrovni prenosu a šifrovanie na úrovni úložiska sú dve rôzne techniky používané na zabezpečenie dát. Hoci oba formy šifrovania chránia vaše informácie, každá z nich to robí v rôznej fáze a chráni proti rôznym typom hrozieb.

Šifrovanie na úrovni prenosu

Toto je proces šifrovania dát, keď sa prenášajú z jedného miesta na druhé, ako napríklad pri odosielaní e-mailu alebo pri prenose informácií z webovej stránky na váš počítač. Táto technika chráni vaše dáta počas ich prenosu cez internet a zabraňuje, aby útočníci odchytili a čítali tieto dáta počas prenosu. Protokoly ako SSL (Secure Sockets Layer) a TLS (Transport Layer Security) sú často používané na šifrovanie dát na úrovni prenosu. Túto techniku bežné emailové služby zvládajú na jedničku.

Šifrovanie na úrovni úložiska

Na druhej strane, šifrovanie na úrovni úložiska sa zaoberá ochranou dát uložených na fyzickom alebo virtuálnom úložisku, ako sú pevné disky, SSD alebo cloudové úložiská. Táto technika chráni dáta tým, že ich šifruje, keď sú uložené, čím bráni neoprávneným osobám v prístupe k týmto dátam. Táto forma šifrovania je obzvlášť dôležitá pre ochranu citlivých dát uložených v cloude alebo na fyzických zariadeniach, ktoré môžu byť ukradnuté alebo skompromitované. Túto techniku bežné emailové služby, už nevyzdvihujú, pretože ju vôbec nepožívajú. Práve preto vznikli šifrované emailové služby.
Je však dôležité si uvedomiť, že ideálne je používať oboje typy šifrovania súčasne, pretože každý z nich chráni proti rôznym typom hrozieb a spoločne poskytujú komplexnejšiu ochranu vašich dát. Poďme však na šifrované emaily.

Čo je šifrovaný email?

Šifrovaný email je email, ktorý bol upravený tak, že je čitateľný len pre osobu, ktorej je určený. To sa deje pomocou procesu zvaného šifrovanie. To je trochu ako keby ste napísali správu v tajnom kóde, ktorý môže rozlúštiť len príjemca s príslušným kľúčom.

Predstavte si to takto

Chcete poslať tajnú správu svojmu priateľovi. Ale miesto toho, aby ste ju napísali normálne, napíšete ju v kóde, ktorý len váš priateľ vie prečítať. Toto je podobné tomu, ako funguje šifrovanie emailu.

Keď posielate šifrovaný email, váš počítač alebo emailová služba prevedie normálny text emailu (to, čo ste napísali) na šifrovaný text, ktorý je nezrozumiteľný pre každého, kto ho uvidí. To sa deje pomocou špeciálneho "kľúča", ktorý je unikátny pre každú správu.

Keď príjemca dostane email, ich počítač alebo emailová služba použije druhý kľúč na prevedenie šifrovaného textu späť na normálny text, ktorý môže príjemca prečítať. Tento proces sa nazýva dešifrovanie.

Nešifrovaný a šifrovaný e-mail z pohľadu poskytovateľa emailových služieb

Tento dvojstupňový proces zabezpečuje, že aj keby niekto po ceste zachytil vašu správu (ako hacker alebo niekto, kto sleduje vašu internetovú aktivitu, alebo dokonca prevádzkovateľ emailovej služby), nebudú môcť správu prečítať, pretože nemajú správny kľúč na jej dešifrovanie. Len odosielateľ a príjemca, ktorí majú príslušné kľúče, môžu prečítať obsah emailu. Najviac využívanou technológiou šifrovania je tzv. PGP šifrovanie. Zoznámte sa s ním.

PGP (Pretty Good Privacy) šifrovanie

PGP je skratka pre "Pretty Good Privacy" (V doslovnom preklade "Dosť dobré súkromie"). Ide o metódu šifrovania, ktorá je často používaná na ochranu emailov a dát pred neoprávneným prístupom.

Táto metóda šifrovania emailov bola vyvinutá v roku 1991 americkým programátorom menom Phil Zimmermann. Cieľom Zimmermanna bolo vytvoriť silné nástroje šifrovania, ktoré by boli dostupné pre verejnosť a pomôžu chrániť jednotlivcov a ich súkromie.

V čase, keď Zimmermann vytvoril PGP, bolo šifrovanie považované za vojenskú technológiu a jej vývoz bol obmedzený prísnymi reguláciami. Zimmermann zverejnil PGP na internete ako open-source kód, čo vyvolalo kontroverziu. Americká vláda ho vyšetrovala za údajné porušenie vývozných predpisov, ale nakoniec bolo vyšetrovanie zastavené a Zimmermann nebol obvinený.

PGP používa kombináciu rôznych šifrovacích algoritmov, vrátane asymetrickej kryptografie, symetrickej kryptografie a digitálnej podpisy. Dnes je PGP jedným z najpopulárnejších štandardov pre šifrovanie emailov a je často používaný na ochranu citlivých informácií.

Využíva asymetrickú kryptografiu

V podstate je PGP systém, ktorý využíva tzv. asymetrickú kryptografiu, kde sú vytvorené dva kľúče - jeden verejný a jeden súkromný. Verejný kľúč sa používa na šifrovanie dát a môže byť slobodne distribuovaný. Súkromný kľúč, ktorý zostáva len u vás, sa používa na dešifrovanie dát. To znamená, že aj keď niekto získa váš verejný kľúč a použije ho na šifrovanie správy pre vás, len vy môžete túto správu dešifrovať pomocou vášho súkromného kľúča.
Táto metóda je veľmi bezpečná, pretože aj keď by útočník získal šifrovanú správu, bez súkromného kľúča by ju nedokázal prečítať.

Umožňuje digitálne podpísať dokumenty

Okrem toho PGP tiež ponúka možnosť digitálneho podpisu. Digitálny podpis je vytvorený pomocou vášho súkromného kľúča a môže byť overený pomocou vášho verejného kľúča. Toto zabezpečuje integritu a autenticitu dát, pretože akonáhle je správa alebo dokument digitálne podpísaný, akékoľvek neskoršie zmeny v ňom budú jasne viditeľné.

PGP je decentralizovaný systém

PGP je decentralizovaný systém, ktorý má mnoho významných výhod. Vlastná kontrola nad generovaním a správou šifrovacích kľúčov poskytuje vyššiu úroveň súkromia, pretože nie je potrebné zverejňovať identitu tretím stranám. Systém je tiež odolný voči kompromitácii jednotlivých kľúčov a odoláva cenzúre a zásahom tretích strán vďaka svojej inherentnej decentralizácii. Navyše, PGP využíva koncept "web of trust", kde používatelia môžu navzájom overovať a dôverovať kľúčom, čo umožňuje distribuovanú dôveryhodnosť v rámci siete.

PGP je teda mocný nástroj pre ochranu súkromia a bezpečnosti na internete, obzvlášť pre komunikáciu cez email. Je však dôležité podotknúť, že jeho efektivita závisí od správneho použitia a riadneho zaobchádzania s kľúčmi. Bezpečnosť môže byť narušená, ak je súkromný kľúč kompromitovaný alebo ak je použité slabé heslo na jeho ochranu.

Ako nastaviť PGP šifrovanie? (Pre technicky zdatnejších)

PGP šifrovanie môžete nastaviť v rámci svojej emailovej komunikácie pomocou niekoľkých nástrojov. Tu je jeden z najbežnejších prístupov, ktorý využíva bezplatný open-source softvér nazývaný GnuPG (alebo GPG):

 1. Nainštalujte GnuPG: GnuPG je implementácia OpenPGP štandardu a je dostupný pre rôzne operačné systémy, vrátane Windows, Mac a Linux. Na nainštalovanie môžete navštíviť oficiálnu stránku GnuPG (https://gnupg.org/) a stiahnuť príslušnú verziu pre váš operačný systém.
 2. Generujte pár kľúčov: Po inštalácii budete môcť pomocou príkazového riadku (alebo grafického rozhrania, ak je k dispozícii) vytvoriť pár PGP kľúčov, ktorý obsahuje verejný a súkromný kľúč.
 3. Nastavenie emailového klienta: Väčšina emailových klientov podporuje PGP šifrovanie, ale niektorí potrebujú rozšírenie alebo plugin. Napríklad pre Thunderbird existuje rozšírenie nazývané Enigmail, ktoré integruje GnuPG priamo do klienta. Pre klienta Outlook je k dispozícii plugin GpgOL.
 4. Šifrovanie a dešifrovanie emailov: Keď máte nastavený emailový klient, môžete začať šifrovať emaily pomocou verejného kľúča príjemcu a dešifrovať prichádzajúce emaily pomocou svojho súkromného kľúča.
 5. Zdieľanie verejného kľúča: Aby vám mohli ľudia poslať šifrovaný email, musia mať váš verejný kľúč. Tento kľúč môžete zverejniť na svojej webovej stránke, v emailovom podpise alebo na verejnom kľúčovom serveri.

Toto nastavenie a zdieľanie verejných kľúčov nemusíte riešiť takto "ručne", pokiaľ si vyberiete dobrého poskytovateľa šifrovanej emailovej schránky. V ďalšej časti článku popíšeme a navrhneme vhodných kandidátov pre tento účel.

Pripomínam, že je dôležité chrániť váš súkromný kľúč a neposkytovať ho nikomu. Ak by bol váš súkromný kľúč kompromitovaný, osoba ho vlastniaca by mohla dešifrovať vaše šifrované správy alebo podpisovať správy vaším menom.

Bezpečnostné koncepty pri šifrovaní emailov

End-to-End šifrovanie

End-to-End šifrovanie (E2E) je metóda šifrovania dát, ktorá zabezpečuje, že informácie sú čitateľné len pre správneho odosielateľa a príjemcu. Nikto iný, ani poskytovateľ internetu, ani poskytovateľ služieb, ani hackeri, nemôžu tieto informácie dešifrovať a prečítať.

Táto technológia sa bežne využíva v mnohých online službách, ako sú napríklad Signal, Telegram alebo niektoré emailové služby, ako Protonmail, alebo Tutanota. Zabezpečuje, že vaše správy, hovory, emaily a iné dáta zostanú súkromné a chránené počas cesty po internete. Niektoré používajú horeuvedené PGP šifrovanie, iné služby vyvinuli vlastný mechanizmus.

Zero Trust Security

Zero Trust Security je bezpečnostný koncept, ktorý sa zakladá na princípe, že organizácie by nemali aicky dôverovať ničomu vo svojej sieti alebo mimo nej, a namiesto toho by mali všetko overovať. Má za cieľ chrániť digitálne prostredie pred hrozbami, ktoré pochádzajú z vnútra aj z vonkajšieho sveta.
Podľa modelu Zero Trust, bez ohľadu na to, kde sa používatelia nachádzajú alebo aký typ zariadenia používajú, vždy sa vyžaduje overenie identity a overenie oprávnení pred získaním prístupu k zdrojom.

Open Source povaha

Open source v kontexte šifrovaných emailových služieb znamená, že kód programu, ktorý zašifruje a dešifruje emaily, je voľne prístupný a môže byť preskúmaný a upravovaný kýmkoľvek. To má niekoľko výhod pre konečného užívateľa:

 • Transparentnosť: Kód je otvorený a dostupný na preskúmanie, čo znamená, že môže byť nezávisle overený, aby sa zistilo, či je bezpečný a či robí to, čo tvrdí, že robí.
 • Bezpečnosť: Vďaka očiam mnohých dobrovoľníkov a odborníkov na bezpečnosť po celom svete môžu byť chyby a bezpečnostné medzery v kóde rýchlo identifikované a opravené.
 • Flexibilita a prispôsobivosť: Open source kód môže byť upravovaný a prispôsobovaný potrebám užívateľa. Ak napríklad chcete pridať novú funkciu alebo zmeniť, ako niečo funguje, môžete to urobiť (alebo nájsť niekoho, kto to urobí za vás).
 • Nezávislosť od jedného dodávateľa: Keď je softvér open source, nie ste viazaní na jedného konkrétneho dodávateľa. Ak sa rozhodnete, že sa vám nepáči, ako konkrétna spoločnosť riadi svoju šifrovanú emailovú službu, môžete vziať kód a použiť ho niekde inde, alebo dokonca vytvoriť vlastnú službu.
 • Dlhotrvajúca podpora: Aj keby pôvodný vývojár alebo spoločnosť prestal podporovať softvér, komunita ho môže naďalej rozvíjať a udržiavať.

Open source šifrované emailové služby, ako je napríklad ProtonMail alebo Tutanota, využívajú tieto výhody, aby poskytli transparentné a bezpečné riešenia pre svojich užívateľov.

Zero-access encryption

Zero-access encryption, niekedy tiež nazývané zero-knowledge encryption, je bezpečnostný princíp, kde poskytovateľ služby nemá prístup k nezašifrovaným dátam užívateľa. To znamená, že všetky dáta sú zašifrované takým spôsobom, že len samotný užívateľ má kľúč na ich dešifrovanie.

Toto je zásadne odlišné od tradičných modelov, kde poskytovateľ služby môže dešifrovať a zobraziť dáta užívateľa, čo môže vytvárať bezpečnostné a súkromné riziká. V modeli Zero-access poskytovateľ služby nemôže poskytnúť dáta užívateľa tretím stranám, ani keby to chcel, pretože jednoducho nemá schopnosť dešifrovať tieto dáta.

Tento model je široko používaný v niektorých šifrovaných emailových službách ale aj v cloudových úložiskách, ktoré prioritizujú súkromie a bezpečnosť užívateľov. Má to však aj niektoré obmedzenia, napríklad je to menej flexibilné v situáciách, kedy by užívateľ chcel obnoviť stratené heslo, pretože bez pôvodného hesla (ktoré je často súčasťou kľúča na dešifrovanie dát) nemôže byť prístup k dátam obnovený.

Alternative routing

Alternatívne smerovanie je systém proti cenzúre, ktorý vám pomôže získať prístup na webové stránky poskytovateľa služieb. V našom prípade poskytovateľa emailových služieb. Ak vláda, alebo vláda krajiny, kde sa práve nachádzate, poskytovateľ internetových služieb alebo správca siete zablokuje prístup k službe vášho emailového poskytovateľa, tak v tomto prípade, poskytovateľ zabezpečí alternatívne smerovanie cesty k ich službám, aby ste k nim mali prístup.

V našich podmienkach je to výhodné, pokiaľ veľa cestujete a raz za času sa nachádzate v krajinách s väčšou cenzúrou. Používanie takýchto služieb tiež zvyšuje bezproblémové fungovanie na internete v budúcnosti, pokiaľ aj u nás na slovensku alebo v európskej únii zaviedli ešte väčšiu cenzúru v online priestore.

Príkladom emailovej služby, ktorá poskytuje alternatívne smerovanie je Protonmail.

Bug bounty programy

Bug Bounty program je iniciatíva, ktorú spúšťajú mnohé softvérové spoločnosti a webové platformy, aby povzbudili nezávislé odborníky na bezpečnosť (často označovaní ako "white-hat hackers" alebo etickí hackeri) k aktívnemu hľadaniu chýb, zraniteľností a bezpečnostných medzier v ich systémoch a softvére.
Spoločnosti ponúkajú finančné odmeny (bug bounties) tým, ktorí objavia a riadne nahlásia chyby, a tým im pomôžu vylepšiť bezpečnosť svojich produktov. Veľkosť odmeny sa často určuje na základe významnosti a potenciálneho dosahu zraniteľnosti, ktorú odhalili.

Bug bounty programy sú dôležitým nástrojom pre zvyšovanie bezpečnosti softvéru a systémov, ale aj pre dôveryhodnosť. Zapájajú globálnu komunitu odborníkov na bezpečnosť, čo umožňuje spoločnostiam získať širší a hlbší pohľad na potenciálne hrozby a zraniteľnosti, ako by bolo možné dosiahnuť iba internými tímami. Taktiež to je pre spoločnosti efektívny spôsob, ako odmeniť tých, ktorí pomáhajú zlepšiť bezpečnosť ich produktov.

Faktory, ktoré treba zvážiť pri výbere šifrovaného emailu

Pri takom množstve rôznych typov používateľov neexistuje jediná "najlepšia bezpečná e-mailová služba", ktorá by bola najlepšou voľbou pre všetkých. Zatiaľ čo niektorí môžu uprednostňovať maximálne zabezpečenie a silné šifrovanie, iní môžu chcieť pohodlie a jednoduchosť s používateľsky prívetivými aplikáciami pre všetky zariadenia. Tu je len niekoľko faktorov, ktoré treba zvážiť pri prechode na poskytovateľa zabezpečenej elektronickej pošty:

 • Šifrovanie: Sú e-maily pri prenose End-to-End šifrované? Táto vlastnosť bezpečnej emailovej služby je alfou a omegou.
 • Podpora protokolu PGP: Niektorí poskytovatelia zabezpečenej elektronickej pošty podporujú protokol PGP, zatiaľ čo iní ho nepoužívajú kvôli jeho zraniteľnostiam a slabinám.
 • Čo všetko sa šifruje: Vami vybraná služba sa môže prezentovať, že šifruje emaily a urobí naozaj len to. Pod emaily v ich ponímaní nepatrí predmet správy, ani prílohy. Preto overte, či služba šifruje aj tieto položky.

Boli sme prekvapení, keď po niekoľko mesačnom používaní služby Protonmail sme sa dozvedeli, že šifruje všetko, okrem predmetov správ. Síce to nerobia zámerne, pretože pri používaní protokolu PGP, ktorý majú implementovaný pri šifrovaní sa to ani z technologických princípov protokolu nedá. Napriek tomu odporúčame overiť vami vybranú službu podrobne, aby ste mali potrebné zabezpečenie pre seba.

 • Open source povaha: Ideálne je, ak vami vybraná služba poskytuje zdrojové kódy svojich aplikácii alebo technológii ako Open source. To zaručí, že je možné preveriť, že emailové správy ukladá, spracováva tak, ako to na svojich stránkach prezentuje. Takouto službou je napríklad Protonmail.
 • Registrácia bez osobných údajov: Registrácia do služby by mala prebiehať anonymne. To znamená, pri registrácii aby ste mali zadať len vaše užívateľské meno, ktoré si sami zvolíte a heslo. Namala by byť podmienená zadať váš doterajší kontaktný email, ani iné osobné údaje.
 • Anonymné platby: Ak sa rozhodnete pre platenú verziu služby, mali by ste mať možnosť zaplatiť buď v hotovosti alebo pomocou kryptomien. To všetko anonymne.
 • Jurisdikcia: Kde sa služba nachádza a ako to ovplyvňuje súkromie používateľa? Kde sú vaše údaje fyzicky uložené? Jurisdikcie so silnou ochranou súkromia, ako je Švajčiarsko, môže byť ideálnou voľbou.
 • Funkcia importu: Môžete importovať svoje existujúce e-maily a kontakty? Ak áno, prechod na šifrovanú emailovú službu môže byť jednoduchší.
 • E-mailové aplikácie: Kvôli šifrovaniu sa mnohé bezpečné e-mailové služby nedajú používať s e-mailovými klientmi tretích strán, ale niektoré ponúkajú aj špecializované aplikácie. Overte, či vami vybraná služba ponúka aplikácie pre mobil, príp. aj na desktop počítače. Ideálne je, ak má aplikácie nielen pre Windows, ale aj pre iOS, dokonca aj pre Linux.
 • Funkcie: Niektoré funkcie, ktoré možno budete chcieť zvážiť, sú kontakty, kalendáre, ukladanie súborov, vyhľadávanie v doručenej pošte, nástroje na spoluprácu a podpora služieb DAV. Overte, aby vami vybraná služba ponúkala všetky doplnkové funkcie, ktoré potrebujete
 • Bezpečnosť: Aké sú bezpečnostné normy a zásady poskytovateľa?
 • Ochrana osobných údajov: Ako e-mailová služba chráni vaše súkromie? Aké údaje sa zhromažďujú, ako dlho a prečo? Tieto informácie nájdete v podmienkach používania danej služby. Často ich nikto nečíta, ale vystúpte z tejto komfortnej zóny. Len sa na ten dokument pozrite.

Cieľom týchto bodov odporúčaní je pomôcť vám nájsť najlepšie bezpečné e-mailové riešenie pre vaše jedinečné potreby.

Najpopulárnejšie šifrované emailové služby

ProtonMail

ProtonMail je švajčiarska emailová služba zameraná na súkromie a bezpečnosť. Používa end-to-end šifrovanie na zabezpečenie, že len vy a adresát môžete čítať obsah vašich emailov.

Bezpečnosť a súkromie: ProtonMail je jedným z lídrov v oblasti bezpečnosti emailov. Jeho end-to-end šifrovanie zabezpečuje, že len vy a prijímateľ môžete vidieť obsah vašich správ. Dokonca aj samotná spoločnosť nemá prístup k obsahu vašich emailov. Okrem toho je ich záväzok k súkromiu podporovaný švajčiarskymi zákonmi o ochrane údajov, ktoré sú jedny z najprísnejších na svete.

Použiteľnosť: ProtonMail ponúka intuitívne a čisté užívateľské rozhranie. Ak ste zvyknutí na používanie tradičných emailových služieb ako Gmail alebo Yahoo, prechod na ProtonMail by nemal byť ťažký. Okrem toho ponúkajú aplikácie pre iOS a Android, ktoré sú tiež jednoduché na používanie.

Funkcie: ProtonMail ponúka množstvo užitočných funkcií, vrátane samodeštrukčných emailov, šifrovania pre nešifrované emaily a podpory pre PGP. Ponúka aj platené úrovne, ktoré zahŕňajú prídavné funkcie ako väčšiu úložnú kapacitu, podporu pre vlastné domény a prístup k ProtonVPN.

Cena: ProtonMail ponúka zdarma účet, ktorý obsahuje základné funkcie a je obmedzený na 500 MB úložný priestor. Na druhej strane, platené plány sú trochu drahšie v porovnaní s inými emailovými službami. Avšak, za prídavné bezpečnostné funkcie a záväzok k súkromiu, mnohí užívatelia považujú túto cenu za opodstatnenú.

Zákaznícky servis: ProtonMail ponúka podporu cez email a rozsiahlu databázu často kladených otázok. Niektorí užívatelia však hlásili, že rýchlosť reakcie môže byť niekedy pomalá.

Ak hľadáte emailovú službu, ktorá dáva dôraz na súkromie a bezpečnosť, ProtonMail je vynikajúca voľba. Aj keď môže byť trochu drahšie v porovnaní s inými službami, jeho bezpečnostné funkcie a záväzok k súkromiu sú neporovnateľné.

Protonmail registrácia

Tutanota

Tutanota je nemecká emailová služba, ktorá sa zameriava na poskytovanie špičkového súkromia a bezpečnosti pre svojich používateľov. Poskytuje end-to-end šifrovanie emailov a všetkých príloh.

Bezpečnosť a súkromie: Tutanota je jednou z najbezpečnejších emailových služieb na trhu. Poskytuje silné end-to-end šifrovanie, ktoré zahŕňa aj metadáta, a zašifrovaný kalendár, čo je funkcia, ktorú mnoho iných poskytovateľov emailov neponúka. Tutanota taktiež neshromažďuje žiadne osobné údaje o svojich používateľoch.

Použiteľnosť: Užívateľské rozhranie Tutanota je čisté a jednoduché na používanie. Ponúka mobilné aplikácie pre Android a iOS a tiež desktopové aplikácie pre Windows, MacOS a Linux. Môže však chýbať niektoré pokročilé funkcie, na ktoré môžu byť používatelia zvyknutí z tradičnejších emailových služieb.

Funkcie: Tutanota ponúka základné emailové funkcie, ako sú filtre, pravidlá pre doručenú poštu a aické odpovede. Tiež umožňuje zašifrovanú synchronizáciu kalendára medzi zariadeniami. Avšak, nie je kompatibilná s PGP a nemá integráciu s tretími stranami, čo môže byť pre niektorých používateľov nevýhodou.

Cena: Tutanota ponúka bezplatnú verziu s obmedzenou kapacitou a funkcionalitou. Platené verzie sú však dostupné za veľmi rozumné ceny a poskytujú viac funkcií a úložného priestoru.

Zákaznícky servis: Tutanota poskytuje podporu prostredníctvom emailu a má veľmi užitočnú online pomoc a FAQ. Rýchlosť odpovedí však môže byť niekedy pomalá.

Tutanota je vynikajúca voľba pre tých, ktorí si cenia svoje súkromie a bezpečnosť nad všetko ostatné. Môže chýbať niektoré pokročilé funkcie, ktoré ponúkajú iné emailové služby, ale jej silné šifrovanie a záväzok k súkromiu sú nespochybniteľne jej najväčšími prednosťami.

Tutanota registrácia

Mailfence

Mailfence je belgická emailová služba zameraná na súkromie a bezpečnosť. Služba poskytuje end-to-end šifrovanie a je postavená na OpenPGP.

Bezpečnosť a súkromie: Mailfence ponúka silné bezpečnostné funkcie, vrátane end-to-end šifrovania a digitálnych podpisov, ktoré poskytujú bezpečnosť a autentizáciu pre vaše emaily. Má tiež vstavaný generátor kľúčov, ktorý umožňuje jednoduché vytváranie a správu kľúčov PGP. Služba neposkytuje prístup k vašim dešifrovaným údajom tretím stranám a nezobrazuje reklamy.

Použiteľnosť: Užívateľské rozhranie Mailfence je čisté a intuitívne, s množstvom personalizačných možností. Ponúka tiež plnú súpravu produktivity vrátane kalendára, kontaktného manažéra a nástroja na správu dokumentov.

Funkcie: Okrem silných bezpečnostných funkcií, Mailfence ponúka tiež širokú škálu emailových funkcií, vrátane filtrov, aliasov, autoresponderov a podpory pre IMAP/POP. Má tiež vstavaný klient pre chat a video konferencie.

Cena: Mailfence ponúka bezplatnú verziu s obmedzenými funkciami a úložným priestorom. Platené plány sú cenovo konkurencieschopné a poskytujú väčšiu úložnú kapacitu, prioritnú podporu a ďalšie pokročilé funkcie.

Zákaznícky servis: Mailfence ponúka podporu prostredníctvom emailu, a aj keď nemajú telefonickú podporu, ich tím je rýchly a efektívny pri odpovedaní na otázky.

Mailfence je vynikajúca emailová služba pre tých, ktorí si cenia svoje súkromie a bezpečnosť. Jej kombinácia silného šifrovania, flexibilných funkcií a vstavaných produktivity nástrojov robia z nej silného konkurenta v oblasti šifrovaných emailových služieb.

Mailfence registrácia

Posteo

Posteo je nemecká emailová služba, ktorá kladie veľký dôraz na súkromie a udržateľnosť. Používa silné šifrovanie a neobsahuje reklamy.

Bezpečnosť a súkromie: Posteo poskytuje end-to-end šifrovanie pomocou OpenPGP a tiež šifruje vaše uložené emaily. Sú k dispozícii aj ďalšie bezpečnostné funkcie, ako je dvojfaktorová autentifikácia. Služba neshromažďuje žiadne osobné údaje a nevyžaduje žiadne osobné informácie pri registrácii.

Použiteľnosť: Užívateľské rozhranie Posteo je jednoduché a čisté, s dôrazom na funkčnosť namiesto flasu. Nie je možné prispôsobiť farby alebo vzhľad, ale rozhranie je intuitívne a jednoduché na použitie.

Funkcie: Posteo ponúka všetky základné emailové funkcie, vrátane filtrov, aliasov a aických odpovedí. Ponúka tiež kalendár a adresár, ktoré sú synchronizované cez DAV a sú šifrované.

Cena: Posteo je platená služba s cenou 1 euro mesačne. Za túto cenu dostanete 2 GB úložného priestoru, ktorý môžete rozšíriť za prídavný poplatok. Neexistuje bezplatná verzia tejto služby.

Zákaznícky servis: Posteo ponúka podporu prostredníctvom emailu a má rozsiahlu online pomoc a FAQ. Nemajú telefonickú podporu, ale zvyčajne rýchlo odpovedajú na emailové otázky.

Posteo je skvelá voľba pre tých, ktorí si cenia súkromie a udržateľnosť. Aj keď nemá niektoré z pokročilých funkcií, ktoré ponúkajú iné emailové služby, jeho silné šifrovanie a záväzok k ochrane súkromia sú jeho hlavnými prednosťami.

Posteo registrácia

Preveil

PreVeil je emailová a cloudová úložná služba zameraná na súkromie a bezpečnosť. Vyniká svojou jedinečnou end-to-end šifrovanou technológiou a poskytuje bezpečné riešenie pre individuálov a podniky.

Bezpečnosť a súkromie: PreVeil je postavený s dôrazom na bezpečnosť, používa end-to-end šifrovanie a vlastnú technológiu nazvanú Public Key Cryptography. Firma tvrdí, že dokonca ani oni sami nemajú prístup k vašim dešifrovaným údajom. Tento prístup k súkromiu je mimoriadne silný.

Použiteľnosť: PreVeil sa snaží byť čo najviac používateľsky prívetivý. Je k dispozícii ako samostatná aplikácia a tiež ako doplnok pre populárne emailové klienty, ako je Outlook. Jeho užívateľské rozhranie je jasné a jednoduché na používanie.

Funkcie: Okrem silného šifrovania PreVeil ponúka aj funkciu zdieľania súborov a úložište cloud. Tieto funkcie sú tiež end-to-end šifrované, čo umožňuje bezpečné zdieľanie súborov a údajov medzi tímami a organizáciami.

Cena: PreVeil ponúka bezplatný plán, ktorý poskytuje základné šifrovanie a funkcie zdieľania. Platené plány sú dostupné pre podniky a poskytujú rozšírené funkcie a podporu.

Zákaznícky servis: PreVeil ponúka podporu prostredníctvom emailu a má tiež rozsiahlu online pomoc a FAQ. Ich podpora je ochotná a rýchla pri odpovedaní na otázky.

PreVeil je vynikajúca voľba pre tých, ktorí hľadajú silné šifrovanie a súkromie vo svojej emailovej a cloudovej úložnej službe. Je jednoduché na používanie a poskytuje silnú bezpečnostnú ochranu pre vaše dáta a komunikáciu.

Preveil registrácia

Šifrovaný email vo firme

Ako sme spomínali bežné zahraničné ale aj slovenské webhostingy a niektorí ich zamestnanci majú, resp. môžu mať priamy prístup k vašim firemným mailom, pretože na ich serveri sú v čitateľnej podobe. Preto najmä vo firemnom prostredí má vysokú prioritu prejsť na šifrované maily. Viete si predstaviť, že na bežných webhostingoch programátor, alebo dokonca operátor zákazníckej podpory videl všetku vašu firemnú komunikáciu, faktúry, objednávky, cenové ponuky, projekty alebo dokonca chystané patenty?

Migrácia firemných emailov do šifrovanej emailovej služby

Ak chcete s firemnými emailami prejsť na šifrovanú emailovú službu a využiť svoje existujúce firemné doménové emaily, môžete to urobiť nasledovne:

 1. Vyberte si vhodnú šifrovanú emailovú službu: Preskúmajte rôzne šifrované emailové služby a vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje potrebám vašej firmy v oblasti bezpečnosti a funkcionality. Dôležité faktory pri výbere sú end-to-end šifrovanie, podpora pre vlastné domény a dodatočné bezpečnostné funkcie, ako sme popisovali pri faktoroch, ktoré treba zvážiť pri výbere.
 2. Registrácia a konfigurácia doménových emailov: Po výbere služby je potrebné zaregistrovať sa a pridať existujúce firemné domény do nového emailového konta. To zvyčajne vyžaduje overenie vlastníctva domény a konfiguráciu DNS záznamov, aby sa správne nastavili MX záznamy pre emailovú službu. Ak s tým nemáte skúsenosti, požiadajte vášho poskytovateľa. Prípadne radi vám pomôžeme s touto úlohou.
 3. Migrácia existujúcich emailových účtov: Ak vaša firma má už existujúce firemné emailové účty, musia byť tieto účty migrované do nového šifrovaného emailového prostredia. To môže zahŕňať presmerovanie alebo importovanie existujúcich správ, kontaktov a kalendárov.
 4. Nastavenie šifrovanej komunikácie: Po migrácii by mali byť všetky odchozie a prichádzajúce emailové správy zašifrované pomocou end-to-end šifrovania. Zamestnanci a ostatní používatelia by mali byť informovaní o nových postupoch pre bezpečnú komunikáciu.
 5. Ochranu a správu kľúčov: Mali by ste zabezpečiť bezpečné uloženie a správu súkromných kľúčov potrebných pre dešifrovanie emailových správ, resp. hlavné heslá do účtov. To môže zahŕňať použitie hardvérových tokenov alebo bezpečných softvérových úložísk.
 6. Zabezpečenie dodatočných aspektov: Okrem samotných emailových správ by ste mali zvážiť aj zabezpečenie ďalších aspektov, ako sú prihlasovacie procesy (napr. dvojfaktorová autentifikácia), ochranu súborových príloh a zálohovanie dát.

Prechod na šifrovanú emailovú službu vyžaduje dôkladnú prípravu a nasadenie, ale môže poskytnúť vám a vašej firme výrazne vyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany citlivých informácií v rámci ich emailovej komunikácie.

Ktoré šifrované emaily odporúčame?

ProtonMail a Tutanota sú dve emailové služby, ktoré by sme vrele odporúčali pre ich špičkové šifrovacie technológie.

ProtonMail, sídliaci vo Švajčiarsku, je známy svojou vysoko silnou end-to-end šifrovanou poštou. Ich unikátna vlastnosť spočíva v tom, že dokonca ani ProtonMail nemá prístup k vašim dešifrovaným správam, čo zaisťuje maximálnu ochranu vašich dát.

Tutanota, nemecká služba, tiež poskytuje silné šifrovanie pre vaše emaily a dokonca šifruje aj predmety, prílohy a kontakty. Ďalším benefitom je, že Tutanota nevyžaduje žiadne osobné informácie pri vytváraní účtu, čo zaisťuje vašu anonymitu.

Preto, ak hľadáte emailovú službu, ktorá kladie dôraz na súkromie a šifrovanie, ProtonMail a Tutanota sú skvelými voľbami.

Porovnanie emailových služieb z hľadiska ochrany používateľa

Pri porovnaní služieb z hľadiska ochrany používateľa sme zohľadnili nasledovné hľadiská:

 • Bezpečnosť: Či služba vyžaduje silné heslo, umožňuje dvojfaktorovú autentifikáciu, informuje o každom novom prihlásení a ďalšie bezpečnostné prvky.
 • Súkromie: Či sú emaily šifrované na strane servera, resp. či poskytovateľ služby dokáže prečítať obsah správ.
 • Anonymita: Či je možné sa zaregistrovať do služby anonymne, tj. použitím VPN a bez zadávaní súkromných údajov.
 • Pseudonymita: Či je možné službu dlhodobo používať pod pseudonymom?

Porovnávacia tabuľka:

Hľadisko/SlužbaGmailProtonmailTutanota
Bezpečnosťvysokávysokávysoká
Súkromieniečiastočnéáno
Anonymitanieánoáno
Pseudonymitaťažkoánoáno

Musíte zmeniť svoju e-mailovú adresu kvôli šifrovaniu?

Pokiaľ používate vlastnú doménu, čo je najčastejší prípad vo firmách, tak potom nemusíte zmeniť emailovú adresu. Po migrácii firemných emailov, budete komunikovať cez tú istú adresu. Ak sa však chystáte na zmenu so svojim súkromným emailom, tak je to trocha inak.

Vytvorenie úplne novej e-mailovej adresy môže priniesť pocit oslobodenia. Môžete si byť istí, že vaša nová adresa sa neobjavila na temnom webe a nebola zachytená žiadnym agregátorom dát. Na druhej strane, budete musieť informovať všetky svoje kontakty o zmene adresy a upraviť všetky svoje online účty tak, aby komunikovali s novou adresou.

Služby ako ProtonMail, alebo Tutanota vyžadujú vytvorenie úplne novej e-mailovej adresy. Tak ako v každom inom e-mailovom systéme, adresa musí byť jedinečná. Avšak tieto služby nemajú toľko používateľov ako Gmail alebo Yahoo, takže existuje väčšia šanca, že získate meno, ktoré chcete, bez potreby pridania čísiel alebo iných znakov. Skutočne by ste uprednostnili adresu jankohrasko@ pred jankohrasko568544@, nie?

S aplikáciami ako Preveil si môžete ponechať svoj súčasný e-mail, pretože nie je obmedzený na konkrétny e-mailový poskytovateľ a dokáže sa integrovať s Gmailom a Outlookom na Windowse, Apple Mail na macOS a s natívnymi poštovými aplikáciami na mobilných zariadeniach.

Importovanie existujúcich mailov z Gmail do Protonmail

Importovanie existujúcich mailov z Gmail do Protonmail

Napriek jednoduchosti importovanie správ do novej šifrovanej emailovej schránky, odporúčame skôr urobiť archív existujúcich správ na váš pevný disk, resp. externý zálohový pevný disk a používanie novej šifrovanej schránky začať odznova "na čisto". Jednak budete mať prístup k tým správam vo vašej starej schránky (pokiaľ ju nezrušíte) a budete mať tiež archív. Navyše neimportovaním správ budete mať dostatočne veľký priestor v novej schránke. Odporúčame importovať len kontakty a nevyhnutné položky.

Komu môžete posielať e-maily so šifrovaním?

Šifrovanie správ nemá zmysel, ak ich príjemca nemôže odkódovať. Rôzne služby pristupujú k tomuto problému rôznymi spôsobmi.

Ak chce niekto čítať správy odoslané cez Preveil, musí mať nainštalovaný tento program. To by nemalo byť veľkým problémom, pretože je zadarmo a jednoduché na inštaláciu. Vaša komunikácia je chránená vojenským šifrovaním a jediné, čo musíte urobiť, je vybrať si možnosť šifrovania správy.

Pri používaní Tutanota, ak posielate správu niekomu mimo tohto systému, príjemca dostane oznámenie s odkazom. Budete musieť zaslať heslo príjemcovi iným spôsobom než e-mailom. Odkaz príjemcu prevedie na stránku, ktorá je v skutočnosti zjednodušená Tutanota, s možnosťou posielať šifrované odpovede, ale nie oveľa viac.

ProtonMail používa šifrovací systém nazývaný Pretty Good Privacy (PGP) na zabezpečenie správ medzi svojimi používateľmi. To znamená, že môžu vymieňať šifrovanú poštu aj s používateľmi iných e-mailových systémov, ktoré podporujú PGP. Nastavenie potrebnej výmeny kľúčov na umožnenie zasielania správ PGP tretích strán však môže byť komplikované.

Je dôležité si uvedomiť, že ak posielate e-mail zo šifrovanej e-mailovej schránky, napríklad ProtonMail, do nešifrovanej schránky, ako je Gmail, vaše súkromie vlastne nie je chránené, pretože Gmail môže prečítať vašu správu ako "tretia strana", mimo príjemcu. Preto by ste mali presvedčiť svoje najdôležitejšie kontakty, aby používali tú istú šifrovanú e-mailovú službu, čím dosiahnete vyššiu úroveň ochrany svojich dát.

Externé šifrovanie správy v službe Protonmail
Externé šifrovanie správy v službe Protonmail

Výzvy pri používaní šifrovaných emailov

Používanie šifrovaných emailov je jedným z najlepších spôsobov, ako chrániť vaše digitálne súkromie a bezpečnosť. Avšak, ako každá technológia, aj táto má svoje výzvy a obmedzenia. Tu je niekoľko z nich:

 • Strata hesla: Ak stratíte heslo, nie je možné obnoviť prístup k vášmu účtu. Preto je veľmi dôležité si dôsledne uchovať vami zvolené heslo do účtu. Niektoré šifrované mailové služby to riešia pomocou možnosti zadania obnovovacieho mailu, ale tým už strácate časť vašej anonymity.
 • Kompatibilita a použiteľnosť: Ak chcete poslať zašifrovaný email, prijímateľ musí tiež mať nainštalované a nastavené príslušné šifrovacie nástroje, resp. používať šifrovanú mailovú službu. To môže byť obzvlášť problematické v situáciách, keď komunikujete s ľuďmi, ktorí používajú bežné emailové služby a klienty alebo nie sú technicky zdatní, alebo ochotní prejsť na šifrovanú mailovú službu. Tým sa stráca aj zmysel šifrovania aj pre vás.
 • Úplná anonymita nie je zaručená: Aj keď šifrovanie chráni obsah vašich emailov, stále môžu byť viditeľné určité metadáta, ako je adresa odosielateľa a prijímateľa, čas odoslania a podobne. Ak by tieto informácie mali byť tiež skryté, je potrebné použiť ďalšie technológie, ako napríklad anonymné siete typu Tor.

Napriek týmto výzvam a obmedzeniam je šifrovanie emailov stále jedným z najúčinnejších nástrojov na ochranu vašich dát a súkromia online.

Prečo používanie šifrovaného emailu nestačí?

Zabezpečenie osobných údajov je kľúčové v dnešnom digitálnom svete, kde je stále viac informácií uložených a zdieľaných online. Keď prejdete na šifrované emailové služby, v konečnom dôsledku pre vyššie zabezpečenie vašich údajov nebude stačiť. Existuje však niekoľko spôsobov, ako môžete ešte zlepšiť zabezpečenie svojich osobných údajov:

 • Používanie silných hesiel: Silné a jedinečné heslá pre každý online účet sú základom zabezpečenia osobných údajov. Heslá by mali byť zložité a ťažko uhádnuteľné, ideálne kombináciou písmen, čísel a špeciálnych znakov.
 • Dvojfaktorová autentifikácia (2FA): Táto metóda zabezpečenia vyžaduje dva alebo viac faktorov na overenie identity užívateľa. Tieto faktory môžu zahŕňať niečo, čo užívateľ vie (napr. heslo), niečo, čo užívateľ má (napr. telefón, na ktorý sa posiela overovací kód), alebo niečo, čo je jedinečné pre užívateľa (napr. odtlačok prsta).
 • Šifrovanie na vašom zariadení: Ako sme už diskutovali, šifrovanie je účinný spôsob, ako chrániť svoje dáta. To zahŕňa šifrovanie emailov, ale aj šifrovanie údajov uložených na vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Preto zapnite túto voľbu.
 • Aktualizácie softvéru: Pravidelné aktualizácie softvéru, vrátane operačného systému a aplikácií, sú dôležité na ochranu vašich údajov. Mnohé aktualizácie obsahujú opravy bezpečnostných chýb, ktoré môžu byť využité na útok na vaše dáta.
 • Vedomosť o phishingu a iných útokoch: Mnoho útokov na osobné údaje sa uskutočňuje prostredníctvom podvodných emailov a webových stránok, ktoré sa pokúšajú získať vaše prihlasovacie údaje. Je dôležité vedieť, ako rozpoznať tieto útoky a ako sa im vyhnúť.
 • VPN (Virtual Private Network): Použitie VPN môže pomôcť chrániť vaše dáta pri prenose cez internet tým, že zašifruje vašu internetovú komunikáciu a maskuje vašu skutočnú IP adresu.
 • Opatrnost pri zdieľaní informácií: Nakoniec, najlepšou ochranou osobných údajov je byť opatrným pri tom, čo zdieľate online. Myslite na to, aké informácie zdieľate na sociálnych médiách a s kým ich zdieľate, a vždy si prečítajte zásady ochrany osobných údajov stránok, na ktorých sa registrujete.

Tým, že budete uplatňovať tieto praktiky, môžete výrazne zlepšiť zabezpečenie svojich osobných údajov online.

Nezabudnite! Vždy používajte dobrý VPN s emailom

Jedným z kľúčových problémov e-mailovej komunikácie je potenciálna možnosť odhalenia vašej IP adresy a polohy tretím stranám. Hoci niektoré bezpečnostné e-mailové služby maskujú IP adresy a skrývajú metadáta, nie všetky to robia. Platné súdne príkazy môžu prinútiť e-mailové služby, aby zaznamenávali IP adresy používateľov, bez informovania ich o tom. Takýto prípad sme videli u poskytovateľov e-mailových služieb v USA, Nemecku aj vo Švajčiarsku.

Navyše, pre bezpečnostné účely mnoho e-mailových služieb vytvára záznamy, ktoré môžu zahŕňať IP adresy používateľov, časy pripojenia a ďalšie metadáta. Záleží na tom, že ak existujú tieto protokoly, môžu sa tieto informácie dostať do rúk tretích strán z rôznych príčin. Ak chcete účinne skryť svoju IP adresu a polohu, potrebujete použiť spoľahlivú VPN službu - virtuálna súkromná sieť. VPN služba v kombinácii s bezpečným e-mailom ochráni vašu e-mailovú komunikáciu a ďalšiu internetovú aktivitu pred hackermi a zároveň zamaskuje vašu skutočnú IP adresu pred kýmkoľvek, kto by vás mohol sledovať.

Pripojenie na VPN službu
Pripojenie sa na VPN služby NordVPN

Zhrnutie a odporúčanie

Nech už je vaša situácia akákoľvek, používanie poskytovateľa zabezpečených a súkromných e-mailových služieb je rozumným krokom na ochranu vašich údajov. Služby Gmail, Yahoo, Microsoft a ďalší veľkí hráči na trhu e-mailových služieb nekladú najvyššiu prioritu na vaše súkromie. Zaplatenie za dobrú e-mailovú službu, ktorá si cení súkromie, vám zaručí, že neplatíte svojimi osobnými údajmi.

Prakticky každý, kto používa email, by mal zvážiť prechod na šifrovanú službu, najmä ak pravidelne posielate citlivé informácie. Aj keď žiadny systém nie je úplne nepriestrelný, správne používané šifrované emailové služby sú jedným z najlepších spôsobov, ako chrániť vaše dáta a komunikáciu pred očami tretích strán. Je to krok vpred k udržateľnejšiemu a bezpečnejšiemu digitálnemu svetu.

Ďalšie čítanie

Buďte prví, kto sa to dozvie

Buďte prvými, kto dostane nové články o technológiach pre biznis a život.

Podrobnosti o našom newsletteri nájdete tu