Pripojená VPN na mobile
VPN - virtuálna súkromná sieť od základov po praktické použitie. Preskúmajte, ako VPN zabezpečuje vaše online pripojenie, chráni vaše súkromie, umožňuje vám obchádzať geografické obmedzenia a anonymne prehliadať internet. Zistite tiež kedy a aké VPN služby za žiadnych okolností nepoužívať?

Obsah článku:

Čo je VPN?

VPN (Virtual Private Network) je technológia, ktorá vytvára súkromné a bezpečné pripojenie medzi vzdialeným zariadením a internetom. VPN umožňuje šifrovanie a tunelovanie dát cez verejné siete, čím zabezpečuje ochranu súkromia a bezpečnosť komunikácie. Pri použití VPN sa vytvára "virtuálny tunel" medzi používateľským zariadením a serverom VPN. Všetka komunikácia medzi týmito bodmi je šifrovaná, čo zabraňuje odpočúvaniu a manipulácii s dátami tretími stranami.

Základné pojmy, ktoré by ste mali poznať pri používaní VPN

 1. Server VPN: Je to vzdialený server, ktorý umožňuje pripojenie klientov prostredníctvom VPN. Tento server sprostredkováva komunikáciu medzi klientom a internetom.
 2. Klient VPN: Je to softvérová aplikácia (program, ktorý je spustený na vašom počítači, alebo mobile) alebo hardvérové zariadenie (váš počítač, laptop, mobil), ktoré sa pripája k serveru VPN. Klient VPN umožňuje šifrovanie a tunelovanie dát medzi zariadením klienta a serverom VPN.
 3. Šifrovanie: Ide o proces „konverzie“ dát do nečitateľnej podoby pomocou šifrovacích algoritmov. Šifrovanie zabezpečuje, že dáta, ktoré cestujú cez VPN, sú chránené pred odpočúvaním a manipuláciou tretích strán.
 4. Protokol VPN: Je to sada pravidiel a postupov, ktoré určujú spôsob, akým sa dáta prenášajú cez VPN.
 5. IP adresa: Je to jedinečný identifikátor pridelený každému zariadeniu pripojenému k internetu. VPN môže skryť vašu skutočnú IP adresu a namiesto toho použiť IP adresu servera VPN, čo zvyšuje súkromie a anonymitu.
 6. Tunelovanie: Je to proces, pri ktorom sa dáta zabalené do paketov prenášajú medzi zariadením klienta a serverom VPN. Tieto pakety sú následne šifrované a odosielané prostredníctvom tunela, čo zabezpečuje bezpečnú a súkromnú komunikáciu cez verejnú sieť.
 7. Geografické obmedzenia: VPN môže umožniť prístup k obsahu, ktorý je obmedzený na základe geografickej polohy. Pomocou VPN je možné získať prístup k webovým stránkam, službám a obsahu, ktoré sú inak obmedzené alebo nedostupné v určitých krajinách.

Ako funguje VPN?

Zjednodušený proces fungovania VPN je nasledovný:

 1. Pripojenie k serveru VPN: Pomocou VPN klienta sa pripojíte k serveru VPN poskytovateľa. Tento server môže byť umiestnený na rôznych miestach po celom svete.
 2. Šifrovanie dát: Po pripojení k serveru VPN sa vaše dáta šifrujú pomocou šifrovacích algoritmov. To zabezpečuje, že vaše dáta sú nečitateľné pre neoprávnené osoby, ktoré by mohli snažiť odpočúvať vašu sieťovú komunikáciu.
 3. Preposielanie cez VPN server: Vaše šifrované dáta sú potom preposielané cez VPN server a následne odosielané do cieľovej destinácie, či už ide o webovú stránku, server alebo iné zariadenie.
 4. IP adresa a geolokácia: Keď používate VPN, vaša pôvodná IP adresa je nahradená IP adresou servera VPN. To skrýva vašu skutočnú identitu a umožňuje vám prístup k obsahu, ktorý je obmedzený alebo nedostupný vo vašej krajine.
 5. Bezpečné pripojenie: VPN poskytuje bezpečné pripojenie tým, že ochraňuje vaše dáta pred odpočúvaním a útokmi hackerov, čím zvyšuje bezpečnosť vašej online aktivity.

Pripojenie na VPN službu
Pripojenie sa na VPN server v USA, New York prostredníctvom služby NordVPN

Kedy používať VPN?

VPN je vhodné používať ak potrebujete zabezpečiť súkromie pri používaní internetu, bezpečne sa pripojiť k verejným sietiam (napr. verejné WiFi), bezpečne sa pripojiť k firemnej sieti, alebo keď potrebujete prenášať citlivé dáta cez internet. Používanie VPN sa osvedčí aj vtedy, keď potrebujete sa pripojiť na webové stránky, ktoré na Slovensku sú zakázané.

Kedy nepoužívať VPN?

Hoci VPN môže byť užitočným nástrojom na zabezpečenie súkromia a zvýšenie bezpečnosti pripojenia, nie vždy je potrebné ho používať. Môžete sa rozhodnúť ho nepoužívať, ak:

 • Potrebujete rýchle a spoľahlivé pripojenie: Potrebujete maximálne rýchle a spoľahlivé pripojenie k internetu a pritom necítite sa ohrození z hľadiska súkromia, nemusíte VPN nutne potrebovať. VPN totiž môže spomaliť pripojenie a zvýšiť oneskorenie.
 • Používate dôverné siete: Ak používate dôverné a bezpečné siete, ako je napríklad domáca sieť alebo firemná sieť so silnými bezpečnostnými opatreniami, VPN nemusí byť nevyhnutný. Tieto siete často už poskytujú dostatočnú ochranu a súkromie.
 • Prehliadate zabezpečené webové stránky: Ak navštevujete webové stránky s už vopred zabezpečeným pripojením HTTPS (napríklad stránky s uzamknutou ikonou zámku v prehliadači), vaše pripojenie je už šifrované a nemusíte VPN ďalej používať.
 • Potrebujete sa dostať k lokálnym službám a zdrojom: Ak potrebujete prístup k miestnym službám, zdrojom alebo sietiam, používanie VPN môže spôsobiť problémy. VPN môže zmeniť vašu virtuálnu polohu a narušiť fungovanie niektorých miestnych služieb. Dobrým príkladom je vyhľadávač Google. Ak ste pripojený pomocou VPN napríklad na americký server, tak pri zadaní vyhľadávacieho dotazu, dostanete stránky v USA. Ďalším príkladom je bazos.sk. Na niektorých VPN serveroch sa stránka nenačíta a buď je potrebne vyhľadať iný server, alebo sa úplne odpojiť z VPN.

Je dôležité si uvedomiť, že použitie VPN závisí od vašich konkrétnych potrieb, pripojenia a bezpečnostných obáv. V niektorých prípadoch môže VPN priniesť výhody, zatiaľ čo v iných prípadoch nemusí byť nevyhnutný. Rozhodnutie o použití VPN je individuálne a môže sa líšiť v závislosti od vašej konkrétnej situácie a preferencií.

Prečo nepoužívať bezplatnú VPN službu?

Na trhu existuje mnoho firiem, ktoré ponúkajú bezplatné VPN pripojenie. Síce, to môže byť príťažlivé, avšak v tejto oblasti platí, že za bezpečnosť a súkromie sa naozaj platí. Berte na zreteľ, že pokiaľ nejaká stránka ponúka bezplatnú VPN službu, určite nejakým spôsobom bude narušuje vaše súkromie. Okrem toho existuje viac dôvodov, prečo by ste nemali používať bezplatnú VPN službu:

 • Nedostatočná bezpečnosť: Bezplatné VPN služby zvyčajne nemajú dostatočné zdroje na zabezpečenie vašich údajov, čo môže viesť k úniku vašich osobných údajov.
 • Pomalé pripojenie: Bezplatné VPN služby obvykle majú obmedzené kapacity, čo znamená, že pripojenie môže byť pomalé a nespokojné.
 • Obmedzenia dátového prenosu: Väčšina bezplatných VPN služieb má obmedzený dátový prenos, čo môže byť problémom pre používateľov, ktorí potrebujú prenášať veľké súbory.
 • Reklamy a sledovanie: Niektoré bezplatné VPN služby môžu zobrazovať reklamy alebo zaznamenávať vaše aktivity na internete a predávať tieto údaje tretím stranám.

Podľa našich skúseností bezplatná VPN služba je dlhodobo nepoužiteľná vzhľadom na vyťaženosť a obmedzenú rýchlosť serverov. Vzhľadom na to, že účelom VPN služby je okrem bezpečnosti aj ochrana súkromia používateľa, tak je jasné, že bezplatné VPN služby nedokážu napĺňať tento cieľ. Často pre zabezpečenie prevádzky serverov a zisk predávajú práve súkromné údaje používateľov bezplatnej VPN služby. Pre vyššie súkromie online je preto dôležité vybrať si spoľahlivú VPN službu s primeranými cenami, bezpečnosťou a výkonom, namiesto použitia bezplatnej VPN služby.

Bezplatný balíček VPN služby
Bezplatnú VPN službu neodporúčame používať

Ako vybrať správnu VPN službu?

Pri výbere správnej VPN služby je dôležité zvážiť niekoľko kľúčových faktorov. Zostavili sme pre to zoznam požiadaviek na VPN a popíšeme ich podľa dôležitosti, ako vybrať správnu VPN službu:

Hlavné faktory pri výbere:

 1. Bezpečnosť: Skúmajte bezpečnostné funkcie VPN služby. Zamerajte sa na faktory, ako je silné šifrovanie, ochrana proti úniku IP adresy, podpora protokolov a existencia dvojfaktorovej autentifikácie.
 2. Súkromie: Zistite, aké sú politiky zaznamenávania a zdieľania údajov VPN služby. Zabezpečte si, že vybraná služba nemá prístup k vašim osobným údajom a nezdieľa ich s tretími stranami.
 3. Jurisdikcia: Dôležitým faktorom pri ochrane osobných údajov je miesto, kde sa VPN nachádza z právneho hľadiska (jurisdikcia). Niektorí poskytovatelia VPN sa nachádzajú v jurisdikcii so zlými podmienkami ochrany osobných údajov, napríklad v USA alebo Spojenom kráľovstve, a to znamená, že môžu byť nútení zaznamenávať údaje používateľov a odovzdávať ich vládam.
 4. Rýchlosť: Testujte rýchlosť pripojenia VPN. Rýchla a stabilná rýchlosť je dôležitá pre plynulé prehliadanie a streamovanie.

Doplnkové faktory pri výbere:

 1. Serverová sieť: Skúmajte dostupnosť serverov v rôznych lokalitách. Čím väčší je výber serverov, tým väčšie možnosti máte získať prístup k obsahu z rôznych krajín.
 2. Podpora zariadení a platformy: Uistite sa, že vybraná VPN služba je kompatibilná s vaším zariadením a operačným systémom. Skontrolujte podporu pre Windows, Mac, iOS, Android a ďalšie platformy.
 3. Používateľské rozhranie: Testujte používateľské rozhranie a použiteľnosť aplikácie VPN. Jednoduché a intuitívne rozhranie uľahčuje nastavenie a používanie VPN.
 4. Podpora: Skontrolujte dostupnosť a kvalitu podpory. V prípade problémov alebo otázok je dôležité mať prístup k spoľahlivej podpore zákazníkov.
 5. Cenový model: Porovnajte ceny rôznych VPN služieb a zvážte hodnotu, ktorú ponúkajú vzhľadom na poskytované funkcie a výhody.
 6. Recenzie a hodnotenia: Prečítajte si recenzie a hodnotenia VPN služby od iných používateľov. To vám môže poskytnúť užitočný pohľad na skúsenosti a spokojnosť s danou službou.

Pri výbere správnej VPN služby je dôležité zvážiť vaše individuálne potreby a priority, avšak si myslíme, že prvé štyri horeuvedené požiadavky na VPN sú kriticky dôležité a doplnkové je tiež potrebné dobre zvážiť. V prípade, že máte iné priority, určite si pred výberom vytvorte vlastný zoznam požiadaviek, ktoré sú pre vás najdôležitejšie.

Aké sú najvhodnejšie VPN služby?

Výber najvhodnejšej VPN služby závisí od vašich individuálnych potrieb a preferencií. Existuje však niekoľko uznávaných a spoľahlivých VPN služieb, ktoré sa často odporúčajú. Z nich sme výber zúžili a popíšeme podľa nás 3 najvhodnejšie VPN služby, nad ktorými má význam porozmýšlať o používaní.

Naše kritéria pre výber boli nasledovné:

 • Silné bezpečnostné prvky a šifrovanie pripojenia
 • Silná ochrana súkromia, bez logovania
 • Rýchle pripojenie, ktoré zvláda aj steamovanie videa
 • Jurisdikcia je mimo krajín 14 eye
 • Široký výber serverov, vrátane SR, CZ a okolitých krajín
 • Jednoduché používateľské rozhranie
 • Možnosť používať na PC, laptop, tablet a mobil
 • Podpora pre operačné systémy: Windows, Android, iOS, Linux

Nasledovné VPN služby spĺňajú tieto kritéria. Zoznámte sa s nimi podrobnejšie.

NordVPN

NordVPN je jednou z najpopulárnejších a najspoľahlivejších VPN služieb na trhu. Poskytuje užívateľom bezpečné a súkromné pripojenie k internetu prostredníctvom šifrovania dát a anonymizácie IP adresy. Ponúka globálnu sieť serverov vo viac ako 60 krajinách, rýchlu a stabilnú prevádzku, ochranu proti útokom typu DDoS a funkcionalitu rozdelenia pripojenia (Double VPN). NordVPN je známy svojou dôraznou politikou bez záznamov (no-log policy) a silným zameraním na ochranu súkromia užívateľov.

Základné informácie o NordVPN:

 • Sídlo: Panama
 • Počet serverov: 5 500+
 • Počet krajín: 60
 • Logy: Žiadne (auditované)
 • Cena: od 3,29 €
 • Možnosť platiť kryptomenami: áno
 • Podpora: Znalostná databáza, 24/7 live chat
 • Bezplatná skúšobná verzia: na 30 dní
 • Aplikácie: Windows, macOS, iOS, Android, Linux

Webstránka služby NordVPN
Webstránka služby NordVPN často ponúka zaujímavé zľavy

Proton VPN

ProtonVPN je renomovaná VPN služba, ktorá sa zameriava na bezpečnosť a súkromie užívateľov. Je vyvinutá a prevádzkovaná spoločnosťou ProtonMail, ktorá je známa svojou zameraním na ochranu súkromia a šifrovanie. ProtonVPN ponúka užívateľom šifrované a anonymné pripojenie k internetu, čo umožňuje ochranu pred sledovaním, blokovanie obsahu a zachovanie súkromia. Súčasťou služby je aj tzv. Secure Core, čo je sieťová infraštruktúra, ktorá zaručuje extra vrstvu bezpečnosti prostredníctvom prenosu pripojenia cez viacero dôveryhodných serverov. ProtonVPN má používateľsky prívetivé rozhranie, rýchlu prevádzku a podporuje viacero platforiem, vrátane desktopu a mobilných zariadení.

Na dôveryhodnosti služby Proton VPN veľmi zaváži, že všetky ich aplikácie sú open source a auditované. Open-source znamená, že zdrojový kód aplikácie je verejne dostupný a môže byť skúmaný a auditovaný nezávislými stranami. Toto umožňuje verejnosti overiť, že aplikácia je skutočne bezpečná a neobsahuje žiadne skryté chyby alebo škodlivý kód. Open-source prístup poskytuje väčšiu dôveru a transparentnosť voči VPN službe, čo je dôležité pre bezpečnosť a súkromie používateľov.

Ďalšou výhodou služby je, že ponúka bezplatnú verziu, v rámci ktorej ponúka viac ako 100 serverov v 3 krajinách,  bez reklamy, s neobmedzenou šírkou pásma a zákazníckou podporou. Podľa našich testov táto verzia dosť často vypadáva, nakoľko serveri sú viacej vyťažené. Platená verzia je však stabilná a rýchla.

Základné informácie o Proton VPN:

 • Sídlo: Švajčiarsko
 • Počet serverov: 2 900+
 • Počet krajín: 60+
 • Logy: Žiadne
 • Cena: od 4,99 €
 • Možnosť platiť kryptomenami: áno
 • Podpora: Znalostná databáza, Email
 • Bezplatná verzia: Áno, obmedzená
 • Aplikácie: Windows, macOS, iOS, Android, Linux

Webstránka služby Proton VPN
Webstránka služby Proton VPN

ExpressVPN

ExpressVPN je populárna VPN (Virtual Private Network) služba, ktorá poskytuje užívateľom bezpečné a anonymné pripojenie k internetu. Svojou sieťou serverov v rôznych krajinách umožňuje užívateľom prekonať geografické obmedzenia a získať prístup k obmedzenému obsahu. ExpressVPN vyniká vysokou úrovňou šifrovania a ochrany dát, čo zabezpečuje súkromie a bezpečnosť online aktivít. Ponúka rýchle pripojenie a spoľahlivú prevádzku, čo je dôležité pre streamovanie, sťahovanie a surfovanie na internete bez oneskorení. ExpressVPN je kompatibilný s rôznymi platformami a zariadeniami vrátane desktopov, mobilných zariadení a smart televízorov. S jedným predplatným je možné pripojiť viacero zariadení súčasne, čo je výhodou pre rodiny alebo firmy.

Základné informácie o ExpressVPN:

 • Sídlo: Britské Panenské ostrovy
 • Počet serverov: 3 000+
 • Počet krajín: 90+
 • Logy: Žiadne (auditované)
 • Cena: od 7,76€
 • Možnosť platiť kryptomenami: áno
 • Podpora: Znalostná databáza, 24/7 live chat
 • Bezplatná verzia: Áno, obmedzená
 • Aplikácie: Windows, macOS, iOS, Android, Linux

Webstránka služby ExpressVPN
Webstránka služby ExpressVPN

Ktorá je najideálnejšia VPN pre domáce používanie?

Výber najideálnejšej VPN služby pre súkromné používanie je samozrejme individuálny, avšak odporučili by sme z nami vybraných služieb jednu konkrétnu.

K našim základným požiadavkám pre VPN služby sme pridali ďalšie podmienky a to:

 • Možnosť platiť za službu kryptomenami, aby aj platba prebehla anonymne
 • Možnosť získať odmeny za odporúčanie, aby sa dlhodobo dalo znížiť náklady na prevádzku

Na základe týchto doplnkových kritérií vyberáme NordVPN na používanie pre súkromné domáce účely.

Prihlasovacia obrazovka aplikácie NordVPN pre Windows
Prihlasovacia obrazovka aplikácie NordVPN pre Windows

Ktorá je najideálnejšia VPN pre malé a stredné firmy?

Výber najideálnejšej VPN služby pre firmy sa môže líšiť od výberu pre súkromné používanie. Ide o doplnkové funkcionality, ako manažovanie používateľov a pridelenie im práv pre používanie VPN. Avšak, keď máte vo firme len pár osob, môžu stačiť aj funkcie, ktoré ponúkajú základné služby. Každopádne pre výber ideálnej

VPN pre firmy sme k základným požiadavkám pridali tieto podmienky:

 • Manažovanie používateľov
 • Možnosť využiť viac nástrojov pre firmu v rámci balíčka

Pre tento účel nám vyšiel najlepší adept na VPN službu pre firmu Proton VPN, pretože pre firemné účty k VPN službe ponúka aj bezpečný šifrovaný email, kalendár, cloud priestor a to za prijateľnú cenu.

Prihlasovacia obrazovka aplikácie Proton VPN pre Windows
Prihlasovacia obrazovka aplikácie Proton VPN pre Windows

Ako overiť, či ste pripojený na VPN a či funguje?

Existuje niekoľko spôsobov, ako overiť, či váš VPN funguje a či ste pripojení:

 1. Skontrolujte IP adresu: Navštívte webovú stránku, ktorá zobrazuje vašu verejnú IP adresu, alebo do vyhľadávača zadajte kľúčové slovo „moja ip adresa“. Ak sa zobrazí iná IP adresa a krajina, ako vaša bežná, znamená to, že ste pripojení cez VPN.
 2. Testovanie pripojenia: Navštívte webovú stránku, ktorá umožňuje testovať vaše pripojenie na internete. Ak sťahovacia a odosielacia rýchlosť sú primerane rýchle a zodpovedajú rýchlostiam vašej VPN služby, môžete predpokladať, že ste pripojení cez VPN.
 3. Prehliadanie webových stránok s geografickými obmedzeniami: Skúste pristupovať k webovým stránkam, ktoré majú geografické obmedzenia. Ak sa vám podarí pristupovať k obsahu, ktorý inak nie je dostupný vo vašej lokalite, je to indikáciou, že váš VPN funguje správne.
 4. Kontrola pripojenia vo vašom zariadení: Vo vašom zariadení (napríklad v systémových nastaveniach alebo v aplikácii VPN) skontrolujte stav pripojenia. Ak je stav označený ako pripojený alebo aktívny, je to potvrdenie, že ste pripojení cez VPN.

Vyhľadajte a vyberte si web stránku na overenie vašej IP adresy. Stačí zadať do vyhľadávača kľúčové slovo "moja ip adresa" alebo "my ip".

Overenie IP adresy cez stránku whatismyipaddress.com
Overenie IP adresy cez stránku whatismyipaddress.com

Aké sú nevýhody používania VPN?

Hoci VPN poskytuje mnoho výhod a zlepšuje bezpečnosť a súkromie online pripojenia, existujú aj niektoré potenciálne nevýhody, ktoré je potrebné brať do úvahy:

 • Spomalená rýchlosť: Používanie VPN môže spomaliť internetové pripojenie. Toto môže byť dôsledkom šifrovania a preposielania dát cez vzdialené servery.
 • Náklady: Niektoré VPN služby si vyžadujú mesačný alebo ročný poplatok za ich používanie. Kvalitné VPN služby môžu byť relatívne drahé, najmä ak potrebujete pokročilé funkcie alebo prémiové rýchlosti.
 • Kompatibilita: Niektoré aplikácie, služby alebo webové stránky môžu mať obmedzenú podporu pre pripojenie cez VPN. Niektoré VPN služby môžu tiež mať problémy s kompatibilitou s určitými operačnými systémami alebo zariadeniami.
 • Závislosť od spoľahlivosti VPN poskytovateľa: Dôvera v spoľahlivosť a bezpečnosť VPN poskytovateľa je kľúčová. Ak poskytovateľ nie je spoľahlivý alebo nedodržiava svoje záväzky týkajúce sa súkromia, môže to mať negatívny vplyv na vašu bezpečnosť a súkromie.
 • Omeškanie geograficky obmedzeného obsahu: Aj keď VPN môže byť použitý na obchádzanie geografických obmedzení a získanie prístupu k obsahu v iných krajinách, niektoré služby a stránky môžu byť schopné identifikovať a blokovať pripojenie VPN.

Je dôležité si uvedomiť tieto nevýhody a vyvážiť ich s výhodami, aby ste mohli správne posúdiť, či je VPN vhodnou voľbou pre vaše konkrétne potreby a použitie.

Praktické rady, ako používať VPN a čo očakávať

 • Rátajte s mierne zníženou rýchlosťou pripojenia: Použitie VPN môže spôsobiť mierne zníženie rýchlosti pripojenia, pretože vaše dáta sú presmerované cez ďalší server. Buďte pripravení na tento kompromis.
 • Pripájajte sa na server vo vhodnej lokalite: Vyberte si server v lokalite, kde chcete získať prístup k obsahu alebo obchádzať geografické obmedzenia. Zabezpečí to rýchle a stabilné pripojenie. Ak chcete sa pripojiť k lokálnym službám cez VPN, napr. na google.sk, tak aby sa vám zobrazovali lokálne výsledky, pripojte sa na Slovenský server.
 • Podrobne preštudujte všetky funkcie ktoré VPN služba ponúka: Šifrované pripojenie je len jedna základná funkcia VPN. V súčasnosti služby ponúkajú mnoho užitočných doplnkových funkcie, ktoré vás potešia. Napr. funkcia Kill switch, Automatické pripojenie po spustení, Možnosť nastaviť dôveryhodné siete, používanie vlastných DNS, zostať neviditeľný v LAN, Dark Web monitor, Meshnet, Ochrana pred hrozbami, blokovanie reklám, Tor nad VPN a mnoho ďalšieho
 • Rátajte s blokovaním pri niektorých weboch: Niektoré webstránky vám zablokujú prístup, pokiaľ ich chcete zobraziť cez VPN. Majú totiž implementované funkcie, ktoré určitým spôsobom rozpoznajú používanie VPN.  V takomto prípade môžete skúsiť sa prepnúť na inú krajinu pomocou vášho VPN, alebo sa na chvíľu úplne odpojiť a prezrieť web.
 • Monitorujte a aktualizujte svoju VPN: Pravidelne skontrolujte dostupné aktualizácie pre svoju VPN aplikáciu a zabezpečte si tak najnovšie bezpečnostné zlepšenia. Taktiež si všímate možné upozornenia alebo správy týkajúce sa pripojenia.
 • Pravidelne sledujte recenzie používateľov: Raz za čas si urobte nanovo výskum, či VPN služba, ktorú používate je naďalej rovnako kvalitná a dôveryhodná ako v čase, keď ste si ju objednávali. Ostatní užívatelia rýchlo zdieľajú únik dát, netransparentnosť služby, alebo iné nekalé praktiky. Vždy by ste mali byť pripravení vašu VPN službu vymeniť v prípade, že jej prestanete dôverovať.

Zhrnutie a odporúčania

VPN je dôležitým nástrojom na ochranu súkromia, zabezpečenie pripojenia a obchádzanie geografických obmedzení online. V článku sme spoznali, čo je VPN, ako funguje a na čo slúži. Tiež sme sa dozvedeli, ako správne vybrať vhodnú VPN službu.
Pri výbere VPN je dôležité zvážiť faktory ako bezpečnosť, rýchlosť, dostupnosť serverov, jurisdikciu, používateľské rozhranie a až v poslednom rade cenovú politiku. Medzi najlepšie VPN služby pre bežné používanie odporúčame NordVPN a pre firmy podľa nás je ideálnejšia voľba Proton VPN. Je dôležité si uvedomiť, že výber najideálnejšej VPN závisí od individuálnych potrieb a preferencií. Vždy treba zvážiť konkrétne požiadavky a overiť si recenzie a hodnotenia odporúčaných služieb.

Nezávisle od toho, či ide o bežné používanie alebo firemné prostredie, VPN je neoceniteľným nástrojom pre zabezpečené a súkromné pripojenie k internetu. Správne vybraná VPN služba môže poskytnúť vysokú úroveň bezpečnosti a slobodu online.

Pridajte sa aj vy
Lemonweb newsletter

Prehľadné a zrozumiteľné návody a stratégie o podnikaní na internete priamo do v ašej e-mailovej schránky

Zapísať sa

Pridať nový komentár