Vybrané referencie

Našim zákazníkom vytvárame rýchle a bezpečné web stránky, ktoré si dokážu samostatne aktualizovať, vlastnia ich a neplatia za ne mesačný prenájom. Nasledovné vybrané referencie vám pomôžu rozhodnúť sa pre naše služby. Pozrite aj názory našich zákazníkov na samostatnej stránke.

 • Jaspark Galanta

  Cieľom klienta bol redesign existujúceho webu, aby vhodne reprezentoval fungovanie obchodného domu Jaspark Galanta. Ďalšími podcielmi boli implementácie rôznych mini systémov pre správu viedo prezentcáií, noviniek a newsletteru.

 • ALL STARS Slovakia s.r.o.

  Cieľom web stránky je prezentovať produkt „Účtovníctvo pre laikov“ v interaktívnej a zábavnej forme.

 • Poistenie & Financie, s.r.o.

  Cieľom klienta prostredníctvom web stránky je získanie nových klientov a spolupracovníkov a dostatočne informovanie záujemcov a klientov o službách a produktoch firmy.

 • Advokátska kancelária BÁNOS

  Hlavným cieľom webovej stránky je prezentovať činnosť advokátskej kancelárie v rôznych jazykoch.

 • EuroTREND 21 s.r.o.

  Cielom klienta bolo, aby sme navrhli kompletný redesign ich starých web stránok a zabezpečili, aby mohli samostatne stránky aktualizovať a vytvárať on-line testy pre ich návštevníkov.

 • Hydinárska farma Topoľnica

  Cieľom klienta bolo reprezentovať svoju spoločnosť a informovať zákazníkov o aktuálnych produktov a služieb. Web stránka ďalej mala slúžiť na získanie nových zákazníkov.

 • POTIFOB, s.r.o.

  Cieľom bolo urobiť grafický redesign stránky potifob.sk bez toho, aby sme sa dotkli informácií na stránke. Navrhli sme preto novú grafiku, implementovali sme ju do systému tak, že všetky informácie zostali na webe nedotknuté. Web stránky už boli implementované v CMS systému Drupal.

 • Nábytok Rstudio s.r.o.

  Cieľom webovej stránky je nájditeľnosť webu vo vyhľadávačoch a motivovanie návštevníkov aby kontaktovali nábytkové štúdio prostredníctvom formulára, alebo telefonicky. Ďalej má slúžiť na prezentáciu a informovanie o produktoch a službách firmy, na zvýšenie predaja, zvýšenie povedomia o firme, na získanie nových zákazníkov a objednávok.

 • FERROmarket, spol. s r.o.

  Cieľom klienta bolo vhodne prezentovať svoju činnosť na internete s graficky prehľadnou webovou stránkou.

 • VITALITA n.o. LEHNICE

  Cieľom klienta bolo prerobiť už existujúcu web stránku a vytvoriť novú, graficky bohatú a prehľadnejšiu prezentačnú stránku. Náš klient nás žiadal, aby dokázal si samostatne aktualizovať a vytvárať jednotlivé podstránky.

Stránky

Najnovší príspevok v Blogu