Dňa 25. mája 2018 nadobudla účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktoré budeme zjednodušene označovať ako "GDPR nariadenie". Cieľom prijatia tohto GDPR nariadenia je zaistenie rovnakej úrovne ochrany osobných údajov vo všetkých členských krajinách Európskej únie.

Na základe tohto nariadenia ponúkame službu technickej implementácie GDPR na vaše webstránky. Čo všetko musí byť splnené na vašom webe v rámci tejto povinnosti?

Texty informačnej povinnosti

Váš web by mal obsahovať informácie akým spôsobom spracúvate osobné údaje vašich zákazníkov. Tieto informácie obvykle sú zverejnené na spodku webstránky na špeciálnej podstránke s názvom "Ochrana osobných údajov". Informácie na túto stránku ste mali dostať v rámci vypracovaného projektu o ochrane osobných údajov, ktoré zabezpečujú advokátske kancelárie, alebo na túto službu špecializované firmy. Pokiaľ projekt máte hotový stačí nám dodať príslušné informácie a správne ich zverejníme a naformátujeme na vašej web stránke. Táto služba obsahuje tieto úkony:

 • Vytvorenie podstránky Ochrana osobných údajov
 • Nahratie a formátovanie vami dodaných textov
 • Prepojenie všetkých formulárov na vašej web stránky s textovými stránkami

Cookies banner

Podľa nového nariadenia GDPR aj informačné súbory Cookies patria medzi osobné údaje. Preto je dôležité správne implementovať tento banner. Bežne ich vidíte skoro na každej webstránke s možnosťou prijať alebo odmietnúť ukladania súborov Cookies na váš počítač. Táto služba obsahuje tieto úkony:

 • Inštalácia a nastavenie Cookies banneru (ak už máte starú verziu, tak upgrade)
 • Vytvorenie textovej stránky a pridanie textov o spracúvaní súborov Cookies na webstránku (dodáme)
 • Prepojenie banneru s textovou stránkou

Od polovice roku 2023 robíme štandardne web stránky bez potreby používania cookies banneru. Pokiaľ však na váš web potrebujete napojiť služby tretích strán, alebo špeciálne funkcie, ktoré potrebujú pre svoje fungovanie cookies banner a zbierajú osobné údaje používateľov, impelmentujeme ho na váš web.

Anonymizovanie IP adries

Pretože IP adresa patrí tiež medzi osobné údaje podľa GDPR, v systéme vášho webu nastavíme anonymizovanie IP adries. Táto služba obsahuje inštaláciu a nastavenie modulu na anonymizovanie IP adries na vašej webstránke.

Návod na ovládanie Cookies banneru

Aby ste dokázali správne ovládať Cookies banner a obhájiť riešenie v prípade kontroly vo vašej firme, pošleme vám návod o ovládaní banneru.

Technická implementácia GDPR obsahuje

PopisObsahuje
Vloženie textov informačnej povinnostiáno
Cookies banner s možnosťou výberu Súhlasím, Odmietamáno
Cookies nastavenia podľa integrovaných služieb (povinné cookies, google analytics, atď.)
s možnosťou odvolať a znova prijať súhlas
áno
Implementácia - Anonymizovanie IP adriesáno
Moderný responzívny vizuálny design Cookies banneruáno
Odoslanie návodu - na ovládanie cookies banneruáno

Ceny stanovujeme individuálne podľa aktuálneho stavu implementácie predchádzajúcej verzie Cookies banneru na vašom webe. Preto vyžiadajte cenovú ponuku na mieru a získajte tie najvýhodnejšie ceny.

Časté otázky

Čo naša ponuka implementácia GDPR neobsahuje?

 • Komunikáciu s vašimi zákazníkmi cez váš komunikačný kanál
 • Zodpovednosť za nedodržanie povinnosti ohľadom GDPR
 • Komunikáciu s úradmi v prípade kontroly vašej firmy ohľadom GDPR
 • Ohlásenie porušenia ochrany osobných údajov úradu na OOÚ
 • Vedenie záznamov o vykonanej kontrolnej činnosti
 • Vedenie záznamov o spracovateľských činnostiach
 • Vypracovanie dokumentácie GDPR
 • Dodanie textov informačnej povinnosti o ochrane osobných údajov
 • Zodpovednosť za dodržanie zásad GDPR pre vašu firmu

Čo robiť po uplynutí doby uchovávania údajov?
Všetky odoslané údaje cez formuláre váš web si zapamätá. Po uplynutí doby uchovávania údajov je potrebné tieto údaje z pamäte formulárov vášho webu vymazať ručne.

Aký komunikačný kanál používať pre komunikáciu s klientmi ohľadom GDPR?
Pre komunikáciu s vašimi zákazníkmi je odporúčané vytvoriť nový komunikačný kanál pre spracovanie žiadosti práv vašich zákazníkov. Najjednoduchšie je vytvoriť špeciálnu e-mailovú schránku v tvare gdpr@vasadomena.sk. Na teto e-mail môžete obdržať všetky žiadosti od vašich zákazníkov a mať ich k dispozícii pre prípadné kontroly.