Ako vytvoriť novú e-mailovú schránku?

Verzia pre tlač
 1. Prihláste sa do Control panelu
 2. Kliknite na E-mailové účty
 3. Kliknite na pridať emailovú schránku
 4. Zadajte názov emailovej schránky, ktorú chcete vytvoriť
 5. Zadajte heslo, ktoré chcete použiť
 6. Meno a heslo si poznačte pre seba na papier
 7. Vyberte veľkosť schránky (Max. Veľkosť závisí od Vášho webhostingového balíčka)
 8. Kliknite na pridať
 9. Vaša e-mailová schránka je teraz aktívna
 10. Odhláste sa z Control panelu

Pridať nový komentár

Filtered HTML

 • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

Plain text

 • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
 • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Najnovší príspevok v Blogu