Prečo sú SPAM registrácie na web stránke?

Ak využívate formuláre, komentáre, alebo systém správu užívateľov a na vašej stránke sa ľudia môžu zaregistrovať, častým problémom je, že okrem reálnych ľudí budete mať aj nezmyselné e-maily, komentáre alebo registrácie, tzv. SPAM registrácie. SPAM registrácie robia tzv. spam roboti na internete, ktoré sú špeciálne naprogramované, aby sa zaregistrovali na web stránkach a takto zapĺňali databázy. Bohužiaľ je to štandardným a bežným problémom všetkých webstránok, ktoré ponúkaj registráciu užívateľov. Existujú však tzv. antispamové riešenia, ktoré dokážu čiastočne obmedziť takéto registrácie. Tým vám ušetria prácu vymazávania týchto registrácií.V súčasnosti ponúkame toto antispamové riešenie:

  1. Doplnkový modul CAPTCHA - ide o štandardný doplnkový modul redakčného systému prepojený so systémom antispamovej ochrany od Google s názvom reCaptcha. Tento systém dokáže odfiltrovať väčšinu spamov. Podľa našich skuseností prechádza orientačne len 5%-10%. Funguje tak, že  pri registrácií pod políčkami, ktoré ľudia vypĺňajú sa objaví obrázok s náhodnými znakmi. Tieto znaky musí váš návštevník opísať do špeciálneho  políčka. Keď sú znaky správne opísané, registrácia prebehne. Predpokladom je, že spam roboti toto spraviť nedokážu. Najnovšie však existujú aj výkonnejšie spam roboti, ktoré dokážu rozpoznať tie znaky a aj tak sa zaregistrujú. Je to menej účinný spôsob ochrany.

Najnovší príspevok v Blogu