Aký je postup pri prevode domény a webhostingu ku nám?

  1. Na základe Vášho súhlasu Vám objednáme nový webhosting so žiadosťou zmeny registrátora
  2. E-mailom dostanete vygenerovanú žiadosť na zmenu registrátora (žiadosť F5), ktorú treba vytlačiť a podpísať vlastníkom.
  3. Formulár je nutné vytlačiť, podpísať, opečiatkovať vlastníkom a poslať spolu s kópiou živnosti, alebo kópiou výpisu z OR, alebo notársky overeným podpisom (u fyz. osôb - nepodnikateľov) na adresu. Adresa bude na žiadosti.

O ostatné sa už postaráme. Dĺžka prevodu domény závisí od rýchlosti spracovania Vašej žiadosti v SK-NICu + obdobie, ktoré je potrebné na zavedenie nových záznamov pre doménu(1-2 dni).

Najnovší príspevok v Blogu