Ako naplánovať registráciu do katalógov?
Pretože cieľom je získať lepšie pozície v Google, počet katalógov záleží od toho, na akej pozícií ste v Google momentálne. To znamená robiť registráciu, kým sa ta želanú pozíciu nedostanete. Ako to urobiť?

Najlepšie je, ak máte databázu katalógov a rozdelite ich na skupiny po desať katalógov. Nie je výhodné, ak registráciu urobíte za jeden deň. Správna stratégia je, rozdeliť registráciu na viac týždňov, alebo vo výnimočných prípadoch mesiacov. Prečo?

Ak naraz získate na internete veľa odkazov a Google si to všimne, namiesto toho, aby vás uprednostnil, vyhodí vás zo svojej databázy. Toto je z dôvodu špekulatívnych automatických registrácií, ktoré sa uskutočňovali počas histórie Google. Veľa stránok sa chcelo rýchlo dostať na popredné pozície. Toto chceli dosiahnuť automatickými registráciami, ktoré urobili za jeden deň. Na začiatku sa dostali na prvé pozície avšak návštevníci Google neboli spokojný s výsledkami vyhľadávania, pretože stránky boli nekvalitné. Preto zaviedli opatrenia, ktoré stránku penalizujú pri veľmi prudkom náraste odkazov. Registrácia do katalógov sa má preto robiť ručne a preto je pomalší proces, ktorý sa nedá za normálnych okolností urobiť jeden deň. 

Samozrejme ak sa registrujete, väčšina katalógov vašu stránku ešte bude chcieť schváliť, preto pri väčšom objeme registrácií sa odkazy objavia v rôznych časoch. Na slovenskom internete tiež nie je toľko katalógov ako celosvetovo, avšak napriek tomu je výhodnejšie robiť registráciu pomalšie, aspoň rozdelením na 3-4 registrácie. Ako naplánovať teda registráciu?

  • Rozdeľte katalógy do skupín napríklad po 10-20 katalógov.
  • Registráciu do jednotlivých skupín robte 5-7 dňovým oneskorením, aby sa odkazy objavovali prirodzene a nie naraz.

Pridajte sa aj vy
Lemonweb newsletter

Prehľadné a zrozumiteľné návody a stratégie o podnikaní na internete priamo do v ašej e-mailovej schránky

Zapísať sa

Pridať nový komentár