Facebook algoritmus EdgeRank
Túžite získať veľký počet fanúšikov na Facebooku? Viete aj to, že ak ho dosiahnete, len zanedbateľné percento z nich uvidí vaše príspevky? Je to obrovské obmedzenie! Prečo je to tak a ako sa to dá zmeniť? Nasledujúci článok vám predstaví fungovanie algoritmu Facebooku čo najjednoduchšie a s najmenším počtom technických popisov. Pokiaľ vás zaujímajú technické pojmy podrobnejšie, odporúčam vyhľadať informácie cez vyhľadávač.

Ak už máte správne vytvorenú stránku na Facebooku, iste viete, že pri pridávaní príspevku, sa každý váš pridaný príspevok nezobrazí všetkým vašim fanúškom. Typický príspevok zasiahne približne 16% vašich fanúšikov, navyše toto percento sa stále zmenšuje. Prečo je to tak? Najmä kvôli motivovaniu podnikateľov k plateným reklamám cez Facebook. V skutočnosti však za to môže algoritmus, ktorý ovláda zobrazenie vašich príspevkov na domovskej stránke vašich fanúšikov.  Od čoho v skutočnosti závisí, či ľudia uvidia váš príspevok alebo nie?

V prvom rade je potrebné pochopiť, ako funguje zobrazenie príspevkov na Facebooku. Všetko závisí od hodnotenia, ktoré poháňa špeciálne algoritmy na Facebooku s názvom EdgeRank a GraphRank. Oba fungujú na podobnom princípe, a práve tieto algoritmy určujú, ktorý príspevok sa bude zobrazovať na Facebook stránke používateľov, a ktorý nie. Skladajú sa z troch hlavných nasledovných parametrov:

 1. Miera komunikácie vášho fanúšika s vašou stránkou
 2. Hodnota komunikácie vášho fanúšika s vašou stránkou
 3. Aktuálnosť vášho pridaného príspevku na vašu stránku

Miera komunikácie vášho fanúšika (tzv. Afinita)

Predstavte si, že máte veľmi oddaného fanúšika Adama. Čím viac a častejšie komunikuje Adam s vami prostredníctvom vašej stránky, tým častejšie sa mu budú zobrazovať vaše príspevky. To, že koľko ďalších Adamových priateľov uvidí váš príspevok, závisí od toho, kto a ako často komunikujú s Adamom. Ak napríklad Adam má dvoch priateľov, Evu a Jozefa, a majú podobné záujmy. Eva s Adamom komunikuje často, ale Jozef nie. V tom prípade váš príspevok sa môže zobraziť Eve a nie Jozefovi.

Hodnota komunikácie vášho fanúšika (tzv. váha)

Záleží aj na tom, čo Adam spraví s príspevkom, ktorý uvidí. Bude ho zdieľať, alebo klikne na “Páči sa mi”? Pridá komentár, alebo len klikne na príspevok? V každom prípade hodnotenie vašej stránky na Facebooku sa bude zvyšovať len v tom prípade, ak Adam niečo urobí. Je potrebné pochopiť, že čím “ťažšiu” vec spraví, tým vyššie hodnotenie dostane vaša stránka. Stupne náročnosti pôsobenia používateľov sú nasledovné: 

 1. Zdieľanie - najlepšie je, ak váš príspevok budú zdieľať
 2. Komentár - menšiu váhu má, ak pridajú komentár
 3. Páči sa mi - ešte menšiu váhu má, ak kliknú na “Páči sa mi”
 4. Klik na odkaz - ak pridáte odkaz, napríklad na váš web a kliknú na ten odkaz, toto má najmenšiu váhu.

Rovnako záleží aj na tom, s čím bude pracovať. Stupne náročnosti pridaných informácií sú nasledovné:

 1. Video - má najvyššiu hodnotu
 2. Foto - má menšiu hodnotu
 3. Link - má menšiu hodnotu
 4. Text - má najmenšiu hodnotu

Dopad na vyššie hodnotenia vašej Facebook stránky má aj to, ak Adam bude vašu stránku pravidelne a cielene navštevovať. 

Aktuálnosť vášho pridaného príspevku (tzv. časový útlm)

Čím čerstvejší je váš pridaný príspevok, tým je vyššia šanca, že sa zobrazí vašim fanúšikom. Priemerná životnosť pridaného príspevku sú 3 hodiny. To znamená, po troch hodinách algoritmus na Facebooku bude považovať váš príspevok za zastaralý a ďalej sa zobrazí len s oveľa menšou pravdepodobnosťou. Navyše, ak nedostanete od vašich fanúšikov spätnú väzbu do jednej hodiny, ďalšie zobrazenia sú veľmi nepravdepodobné.

Musíte zobrať do úvahy aj fakt, že ak vaši fanúšikovia s vami dlhšiu dobu nekomunikujú, celková hodnota vašej stránky na Facebooku klesá a ďalšie príspevky sa budú zobrazovať oveľa menej ľuďom. V každom prípade, tento stav nemusí byť dlhodobo platný. Pokiaľ sa rozhodnete intenzívnejšie sa venovať príspevkom na Facebooku, hodnotu vašej stránky dokážete pozdvihnúť. Stačí k tomu trochu fantázie a nasledujúce tipy na základe všeobecných štatistík.

Čo spraviť, aby vaša stránka bola úspešnejšia?

 • Píšte čo najstručnejšie. Podľa štatistík, ak pridáte text medzi 100 a 250 znakov, má o 60% väčší počet “Páči sa mi”, komentárov a zdieľaní ako dlhší text.
 • Zdieľajte fotografie a videá, pretože majú až o 180% vyššiu efektivitu než bežný text.
 • Pýtajte sa vašich fanúšikov. Neoznamujte im. Rozumiete?
 • Denne pridajte aspoň jeden príspevok.
 • Buďte relevantný k vašej stránke. Ak napríklad prevádzkujete masážny salón, nepridávajte smiešne obrázky zvierat.
 • Ku každému príspevku pridajte krátky text a vyzvite vašich fanúšikov ku komunikácii, napríkad “... ak sa vám páči toto video, zdieľajte!”
 • Snažte sa získať názory vašich fanúšikov k aktuálnemu dianiu. Napríklad, ste firma a presťahovali ste sa do nových priestorov, tak pridajte fotky a opýtajte sa, ako sa im páčia nové priestory?
 • Ak to vaše ciele s Facebook stránkou dovoľujú, zdieľajte vtipné obrázky a zaujímavé odkazy.
 • Môžete zdieľať linky aj k iným príbuzným témam.

Vedeli ste, že ľahšie uspejete s vašou Facebook stránkou ak:

 • sa nezameriavate len na získanie čo najvyššieho počtu fanúšikov, ale na vytváranie kvalitného a relevantného obsahu, pretože tým prídu aj “kvalitnejší” fanúšikovia?
 • poznáte skutočnú životnosť vašich príspevkov. Priemerná životnosť príspevkov je okolo 3 hodín, ale ak je napríklad životnosť vašich príspevkov okolo 8 hodín a vy pridávate príspevky na vašu Facebook stránku 2x denne, ideálne by bolo, aby ste ich pridali v ranných a večerných hodinách.
 • sa zameriate na získanie komentárov, pretože sú až 4x cennejšie ako obyčajné “Páči sa mi”?
 • používate načasovanie príspevkov pri pridávaní?

Ako všade, aj pri pridávaní príspevkov na Facebook stránku platí, aby ste ich pridávali optimálne, v optimálnom množstve, v optimálnom čase, so zameraním sa na kvalitu obsahu vašich príspevkov, pretože len tak prídu aj kvalitní fanúšikovia. Aké skúsenosti máte s pridávaním príspevkov vy? Čo vám prináša najlepšie výsledky?

Pridajte sa aj vy
Lemonweb newsletter

Prehľadné a zrozumiteľné návody a stratégie o podnikaní na internete priamo do v ašej e-mailovej schránky

Zapísať sa

Pridať nový komentár