SPOROMED, s.r.o.

Klient: 
SPOROMED, s. r. o.
Ciele: 

Cielom klienta bol redesign existujúceho webu s rozdelením na 3 hlavné sekcie - Dovolenka, Vedenie účtovníctva a Inzercia. Pod každú sekciu bolo treba zapracovať grafický štýl charakterizujúci danú činnosť.

Krátky popis webstránky: 
Spoločnosť SPOROMED, s.r.o. od jej založenia (február 1997) sa zaoberá vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy a finančno-ekonomickým poradenstvom. Spoločnosť vo februári 2006 rozšírila svoju činnosť o prevádzkovanie cestovnej agentúry, kde si môžete zakúpiť všetky vstupenky na športové, spoločenské a kultúrne podujatia konané na Slovensku i v zahraničí, ktoré sú predávané prostredníctvom rezervačného vstupenkového systému tretích spoločností.
Stručné technické riešenie: 

Ako základný motor web stránky sme si zvolili redakčný systém Drupal 6 s výberom vhodných doplnkových modulov. Grafický vizuál webu bol navrhnutý v Adobe Photoshop a následne po odsúhlasení bol prekonvertovaný do template CMS systému pomocou XHTML a CSS štýlov. Štartovací template motor sme použili vlastný. Dbali sme pritom na to, aby návštevník pri návšteve danej sekcie vedel, že sa nachádza stále na web stránke spoločnosti SPOROMED, s. r. o. Do webu sme implementovali aj rôzne Affiliate programy od partnerských webov nášho klienta.

Najnovší príspevok v Blogu