Plastoplan SK, s.r.o.

Klient: 
Plastoplan SK, s.r.o.
Ciele: 

Cieľom klienta bol graficky redesign web stránky s podrobnou prezentáciou ich výrobkov a s možnosťou filtrovať výrobky podľa vopred dohodnutých kritérií. Ďalším cieľom bolo umožniť klientovi administráciu webu vo viacerých jazykových verziách. Požiadavkou bola aj osobné zaučenie do používania redakčného systému.

Krátky popis webstránky: 

Firma Plastoplan SK, s.r.o. sa zaoberá distribúciou termoplastických granulátov a farebných koncentrátov

Stručné technické riešenie: 

Ako základný motor web stránky sme si zvolili redakčný systém Drupal 7 s výberom vhodných doplnkových modulov. Základný grafický vizuál webu bol navrhnutý v Adobe Photoshop a následne prekonvertovaný do template CMS systému pomocou XHTML a CSS štýlov.

Jazykové verzie klient dokáže samostatne aktualizovať. Vykonali sme viac individuálnych školení, aby sme čo najpodrobnejšie ukázali používanie redakčného systému.

Najnovší príspevok v Blogu