Majtex - Group

Ciele: 

Cielom klienta bol grafický redesign webovovej prezentácie a jednoduchým spôsobom prepojiť všetky jeho webové stránky, ktoré sa jednotlivo zaoberajú činnosťami firmy.

Krátky popis webstránky: 

Firma Ladislav Petrovič – MAJTEX vznikla v roku 1996 ako obchodno-dopravná spoločnosť, zaoberajúca sa obchodno-sprostredkovateľskou činnosťou.

Stručné technické riešenie: 

Ako základný motor web stránky sme si zvolili redakčný systém Drupal 6 s výberom vhodných doplnkových modulov. Grafický vizuál webu bol navrhnutý v Adobe Photoshop a následne po odsúhlasení bol prekonvertovaný do template CMS systému pomocou XHTML a CSS štýlov. Štartovací template motor sme použili vlastný.

Pre prepojenie jednotilivých stránok sme vytvorili sme jednu hlavnú vstupnú stránku (webvizitka firmy), cez ktorú je možné prejsť na jednotlivé prezentačné stránky, ktoré sa zaoberajú činnosťami filmy. Každá stránka je na samostatnej doméne a z každej je možné prejsť jedným kliknutím na ostatné.

Najnovší príspevok v Blogu