Goblet.sk

Klient: 
Goblet & Jenever Economy, s.r.o.
Ciele: 

Cieľom klienta bolo vytvoriť nový web, hlavne z dôvodu lepšej indexácie v Google a lepšieho SEO ako teraz. Starý systém bežal CMS systéme Joomla, ktorý bol dosť zle nastavený, a nedalo sa to už dobre vyladiť. Požiadavkou bolo prerobiť web úplne nanovo s použitím už napísaného obsahu, ale v optimalizovanom kódovaní a v troch jazykových verziách.

Krátky popis webstránky: 

Spoločnosť Goblet sa zaoberá  širokým spektrom činností súvisiacich s účtovníctvom, mzdami, personalistikou, účtovným a daňovým poradenstvom, zakladaním spoločností a živností, konkurzom a likvidáciou predĺžených alebo problematických spoločností, právnymi službami a pod., ktoré poskytujú všetkým typom podnikateľských subjektov, ako aj inými ostatnými – nadväzujúcimi službami na činnosť podnikateľských subjektov.

Stručné technické riešenie: 

Ako základný motor web stránky sme si zvolili redakčný systém Drupal 7 s výberom vhodných doplnkových modulov. Grafický vizuál webu bol navrhnutý v Adobe Photoshop a následne po odsúhlasení bol prekonvertovaný do template CMS systému pomocou XHTML a CSS štýlov. Štartovací template motor sme použili vlastný. Pre lepšiu SEO optimalizáciu sme použili niektoré špeciálne moduly, ktoré uľahčujú správu prvkov na stránke, ktoré sú dôležité pre lepšiu optimalizáciu pre vyhľadávače. Pre jazykové verzie sme využili pokročilé možnosti CMS systému Drupal pre správu jazykových verzií.

Najnovší príspevok v Blogu