Ako vytvoriť novinku (článok)?

Verzia pre tlač
 1. Prihláste sa
 2. Vyberte Pridať obsah
 3. Vyberte typ obsahu Blog alebo Novinka
 4. Vyplnte Nadpis
 5. Aby sa článok zobrazil v príslušnej kategórii, vyberte  Kategóriu
 6. Napíšte a naformátujte text
 7. Na konci stránky klinite na Uložiť alebo keď chcete pozrieť pred uložením náhľad stránky, klikniten na náhľad
 8. Po uložení sa novinka (článok) vytvorí.

Úprava novinky a vymazanie noviniek, je rovnaká, ako pri bežných stránkach.

Pridať nový komentár

Filtered HTML

 • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

Plain text

 • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
 • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Najnovší príspevok v Blogu