Ako vymazať obrázky z fotogalérie?

Verzia pre tlač
 1. Prihláste sa
 2. Vyhľadaje fotogalériu
 3. Kliknite na "Upraviť"
 4. Rozkliknete "Image Assist (GA): Add and Edit items"
 5. V prvom stĺpci zaškrtnite políčko pri fotky, ktorú(é) chcete vymazať
 6. O niečo nižšie nájdite tlačidlo "Aktualizovať" - pozn. Tým sa aktualizuje galéria, tj. vymažu sa fotky
 7. Na spodku stránky kliknite na "Uložiť"

Pridať nový komentár

Filtered HTML

 • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

Plain text

 • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
 • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Najnovší príspevok v Blogu