Ako usporiadať poradie menu?

Verzia pre tlač
 1. Prihláste sa
 2. Vyberte Prvky webu
 3. Vyberte Menu -> Zoznam menu
 4. Vyberte konkrétne menu, ktoré chcete upraviť (Menu - Hlavné menu)
 5. Kliknite na krížik pred názvom položky menu a potiahnutím zmeníte poradie
 6. Po zoradení kliknite na Uložiť nastavenia
 7. Nové nastavenia sú teraz uložené a menu sa zoradil podľa výberu

Pridať nový komentár

Filtered HTML

 • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

Plain text

 • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
 • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Najnovší príspevok v Blogu