Ako upraviť existujúci blok?

Verzia pre tlač
 1. Prihláste sa
 2. Vyberte Prvky webu
 3. Vyberte Bloky -> Zoznam
 4. Vyhľadajte blok, ktorý chcete upravovať
 5. Kliknite na "konfigurácia" v danom riadku
 6. Upravte blok. Viac o úpravách nájdete v časti "Pridať nový blok"
 7. Po skončení kliknete na "Uložiť blok" na spodku stránky

Pridať nový komentár

Filtered HTML

 • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

Plain text

 • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
 • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Najnovší príspevok v Blogu