Ako aktualizovať existujúcu stránku?

Verzia pre tlač
 1. Prihláste sa
 2. Vyhľadajte a vyberte stránku, ktorú chcete upravovať
 3. Kliknite na záložku upraviť (edit) pod nadpisom danej stránky
 4. Urobte potrebné úpravy v texte
 5. Na spodku stránky nepovinne kliknite pre zobrazenie náhľadu, na náhľadna spodku stránky 
 6. Po úpravách klinite na potvrdiť na spodku stránky
 7. Teraz je stránka aktualizovaná

Video: 

http://vimeo.com/20297614

Pridať nový komentár

Filtered HTML

 • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

Plain text

 • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
 • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Najnovší príspevok v Blogu