V akom formáte požadujeme podklady pre nahratie obsahu webu?

  • Texty napísane vo worde, alebo v inom textovom editore. Môžu byť aj vo formáte PDF, z ktorého vieme kopírovať
  • Bežné obrázky vo formátoch: JPG
  • Ostatné grafické prvky vo formátoch: PNG, GIF
  • Animácie vo formátoch: GIF, SWF

Aké služby neobsahuje nahratie obsahu webu? (Je možné ich objednať ako ďalšie služby)

  • štylistické úpravy a gramatické korektúry textov
  • prepisovanie textov z rukopisu, alebo z iného digitálne nekopírovateľného formátu
  • retušovanie obrázkov a iné pokročilé úpravy na obrázkoch
  • úprava animácii
  • dodanie softwareu tretích strán (napr. pageflip) a spracovanie podkladov do takého softwareu

Najnovší príspevok v Blogu