Prečo sa mi ihneď nezobrazí nový, alebo aktualizovaný obsah po odhlásení na web stránke?

V ostrej prevádzke väčšinou zapneme urýchľovacie mechanizmy systému, tzv. cache. Cache je vyrovnávacia pamäť redakčného systému, ktorá citeľne urýchluje načítavanie webu pre návštevníkov. Z toho dôvodu po aktualizovaní webu sa určitú dobu nemusia zobraziť zmeny ihneď. Zmeny sa zobrazia pre návštevníkov pri znovunačítaní cache pamäte webu.

Doba znovunačítavania cache pamäte závisí od nastavenia webu a je možné korigovať. Štandardne zapneme na 3 hodiny, čo znamená, že pridaný obsah sa zobrazí pre návštevníkov max. za 3 hodiny po pridaní, resp. aktualizovaní.

Niekedy môže byť nepríjemné čakať, avšak toto nastavenie odporúčame nakoľko je to výhodné pre návštevníkov aj pre vyhľadávačov.

Najnovší príspevok v Blogu