Prečo nevystavujeme papierovú zálohovú faktúru za webhosting a doménu?

Výzvy za webhostingové a doménové služby náš systém posiela automaticky v dostatočnom časovom predstihu (cca. 3 týždne) pred ukončením služby. E-mail (výzva k úhrade za služby) predstavuje doklad na základe ktorého klient môže uhradiť poplatok na ďalšie obdobie, v prípade, že sa rozhodne naďalej prevádzkovať služby. Výzva obsahuje všetky položky k úhrade (číslo účtu, variabilný symbol, konštantný symbol, splatnosť, cenu).

Po úhrade hneď vystavujeme a posielame originál faktúru poštou ako na zálohovú platbu.

Týmto systémom zabezpečujeme urýchlenie fungovania webhostingových a doménových služieb a zabezpečujeme bezvýpadkovú prevádzku web stránok a e-mailov.

Najnovší príspevok v Blogu