Prečo neviem odosielať poštu, ale prijímať áno?

Poskytovateľ internetu zablokoval port 25, ktorý je potrebný pre pripojenie sa na server odchádzajúcej pošty. Je to ochrana proti rozposielaniu spamov užívateľmi siete. Toto zablokovanie používajú hlavne menší lokálni poskytovatelia sietí, rôzne mikrovlné pripojenia alebo aj T-com.

Riešenie je nasledovné:

  1. Ako server odchádzajúcej pošty si nastavte smtp.exohosting.com .
  2. Zapnite pre odchádzajúcu poštu SSL pripojenie.
  3. Nastavte port pre SMTP 465

Najnovší príspevok v Blogu