Na aké rozlíšenie je potrebné optimalizovať web stránku?

Všetky web stránky optimalizujeme podľa našich interných štatistických údajov z analytického programu Google Analytics, na uživateľmi najbežnejšie používane minimálne rozlíšenie pri 100%-nej veľkosti lupy prehliadača. Je to rozlíšenie 1024x768px, pričom samotná web stránka je centrovaná do stredu.

Najnovší príspevok v Blogu