Kde môžem pozrieť štatistiku návštevnosti svojej stránky?

Prioritne používame štatistický systém Google Analytics od spoločnosti Google. V prípade, že sme to v ponuke uviedli, resp. ste požiadali o meranie návštevnosti, môžeme Vám sprístupniť štatistické údaje Vašej stránky. K tomuto potrebujete:

  1. Vytvoriť konto na Google. Najlepšie je vytvoriť e-mail v službe Gmail. Ak takýto e-mailovú adresu máte, pošlite nám ju. Ak nemáte, založte si jednu na www.gmail.com
  2. Po obdržaní Vášho e-mailu Vám štatistické údaje sprístupníme a pošleme o tom informaciu.
  3. Prihlásiť do štatistického systému sa môžete na adrese www.google.com/analytics kliknutím na veľké modré tlačidlo s názvom "Access Analytics". Pre prihlásenie použijete tie isté prihlasovacie údaje ako do Vašej založenej e-mailovej schránke na Gmail.

    Najnovší príspevok v Blogu