E-mailová adresa patri medzi osobné údaje alebo nie?

Podrobný výklad zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov poskytuje komentár s názvom „Zákon o ochrane osobných údajov“, ktorý vypracovali samotný autori predmetného zákona, a to JUDr. Zuzana Valková, PhDr. Jozef Dudáš a JUDr. Juraj Palúš. Autori zákona ohľadom emailovej adresy ako osobného údaju uvádzajú:

„Adresa elektronickej pošty taktiež môže, ale aj nemusí byť osobným údajom. Pokiaľ si fyzická osoba vytvorí všeobecnú adresu elektronickej pošty (napr. na azet.sk, gmail.com a pod.), takýto údaj bez pridania iných údajov, či charakteristík k jej osobe spravidla nie je osobným údajom. Pokiaľ fyzická osoba disponuje adresou elektronickej pošty v tvare meno.priezvisko s koncovkou, z ktorej možno vyvodiť príslušnosť k zamestnávateľovi, resp. prevádzkovateľovi, takáto adresa elektronickej pošty je aj sama o sebe osobným údajom, z ktorej je nám známe meno, priezvisko fyzickej osoby, údaj, kde je zamestnaná, ako aj kontaktný údaj.“ (citácia Valková Zuzana a kol. 2013. Zákon o ochrane osobných údajov Komentár. 1. vydanie. 46 s. ISBN: 978-80-971476-4-8)

Najnovší príspevok v Blogu