Aké sú systémové požiadavky servera CMS Drupal?

Server

 • Apache 1.3 a Apache 2.x pod operačnými systémami UNIX/Linux
 • Zapnutý mod_rewrite

PHP

 • Odporúčané: PHP 5.2 alebo vyššie, Minimálne: PHP 4.3.5 alebo vyššie
 • Aspoň 128MB limit pamäti pre PHP, doporučujeme však vyšší
 • PHP XML rozšírenie
 • Povolený soubor .htaccess a modul mod_rewrite pre čisté URL
 • Povolená funkcia v PHP: glob(), move_uploaded_fi­le(), copy()
 • V PHP nastavené knižnice pre obrázky do PHP ako je GD knižnica

Nastavené konfiguračné direktívy nasledovne (len direktívy, ktoré sa líšia od štandartného nastavnia):

 • register_globals: off; toto je štandartná hodnota, ale niektoré hostingy ju majú zapnutú
 • session.save_handler: user
 • error_reporting nastavené na E_ALL & ~E_NOTICE alebo E_ALL pre Drupal 6.
 • safe_mode: off. Safe mode môže prekážať pri uploade súborov a obrázkov.
 • Naviac odporúčame nasledovné nastavenie: session.cache_limiter: nocache

MySQL

 • MySQL 4.1 alebo vyššie.
 • Databázový účet musí mať práva na: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER.
 • Pre prípad potreby práva na: CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES
 • Systémová premenná max_allowed_packet na aspoň 16M.

Najnovší príspevok v Blogu