Výmena odkazov
Ak budujete odkazy a vaša web stránka je už zaregistrovaná v slovenských katalógoch, narazíte na jeden problém. Čo ďalej? Kam sa dá ešte uložiť odkaz, aby ste zvýšili hodnotu vášho webu? Jedna z alternatív je výmena odkazov s inými stránkami. Čo to je, ako to funguje a funguje to vôbec pri dnešných vyspelých vyhľadávačoch?

Keď ešte neexistovala optimalizácia pre vyhľadávače, ľudia odkazovali na tie najlepšie web stránky internetu z presvedčenia, že boli naozaj hodnotné, a že sa im páčili. Na začiatku rozmachu internetu toto bola skutočná hodnota. S nástupom vyhľadávačov, najmä Google, sa objavila nová oblasť - optimalizácia pre vyhľadávače (SEO optimalizácia), ktorou sa majitelia webových stránok snažili posúvať svoje weby vyššie. Platilo, čím viac odkazov, tým lepšie umiestnenia na Google. Preto po klasických katalógových registráciách majitelia webov vymysleli nový spôsob získavania spätných odkazov, a tak prišiel rad na výmenu odkazov.

Výmena odkazu znamená, že vy ako majiteľ web stránky si vymeníte odkaz s iným majiteľom web stránky. V klasickom ponímaní výmena sa rozumie 1:1. Čiže, vy uložíte odkaz vášho partnera na svoj web a on uloží váš odkaz na jeho web. Tento spôsob výmeny odkazov je už dlho prekonaný, avšak použijem tento model pre pochopenie bežných chýb pri výmene odkazov. Pri výmene 1:1 je častým problémom hodnota webov. Čo to znamená?

Hodnota webov pri výmene odkazov

Hodnota web stránky z hľadiska budovania odkazov sa dá chápať ako pomer prichádzajúcich odkazov k odchádzajúcim. Vyhľadávače preto vyhodnocujú tzv. ranky.  Pre jednoduchšie určenie hodnoty webu si teraz zoberme len počet prichádzajúcich odkazov a predpokladajme, že odchádzajúce odkazy neexistujú. Čo sa stane, ak na váš web, povedzme, odkazuje 50 odkazov a na web partnera odkazuje 25, a  vy sa rozhodnete pre výmenu odkazu? V konečnom dôsledku vy posilníte web vášho partnera, pretože váš web je dvakrát hodnotnejší. To sa vám asi nebude páčiť. Ak je to naopak, je to nevýhodné pre vášho partnera. Nájsť pritom hodnotovo rovnakú stránku na výmenu je prakticky dosť obtiažne. A ak ju aj nájdete, zase prakticky nezískate nič. Ďalším problémom môže byť umiestnenie odkazov do pätičky webu a do bočných líšt. Prečo?

Odkazy v pätičkách a bočných lištách

Mylným názorom je, že pri výmene odkazu ide len o suché umiestnenie odkazu. V skutočnosti by malo ísť o umiestnenie odkazu tak, aby návštevníci daného webu tento odkaz našli a považovali ho za tak zaujímavý, že na naň klikli. Čiže, malo by ísť o získavanie návštevnosti. Preto umiestnenie odkazov do pätičky väčšinou nie je výhodné používať. Pätičku webu si všíma len veľmi malé percento používateľov internetu a to, že na ňu niekto klikne, je len veľmi málo pravdepodobné. Na bočnej lište webu by to mohlo fungovať, avšak weby, ktoré používajú na výmenu bočné lišty, ich väčšinou majú enormne preplnené odkazmi, a tak je to pre používateľa neprehľadné, a navyše sa zdá, že je to reklamný stĺpec a automaticky ho začnú ignorovať. 

Jedným umiestnením tisícky odkazov

Ďalšou nevýhodou je, že pätička a bočný stĺpec sa väčšinou zobrazujú na všetkých podstránkach webu a uložený odkaz sa zobrazí na všetkých podstránkach. Na rozsiahlejších weboch môže ísť reálne o tisícky odkazov. Na prvý pohľad sa zdá, že tým získate jedným umiestnením kvantum odkazov, a že je to výborná vec. Opak je však pravdou. Dnešné vyhľadávače takéto odkazy veľmi ľahko rozoznajú, a viete čo urobia? Určia počet stránok, na ktorých sa odkaz nachádza na rovnakom mieste, a namiesto toho, aby pridali váhu toľkým počtom odkazov, zaevidujú, že počet odkazov na váš web je len jeden. Navyše nielen to. Čo reálne urobia vyhľadávače, ak nájdu na internete dve stránky, ktoré na seba odkazujú?

V posledných rokoch sa výmena odkazov tak rozšírila, že weby začali byť preplnené nezaujímavými odkazmi kvôli optimalizácii pre vyhľadávače. Vývojári vyhľadávačov tento stav riešia veľmi jednoducho a elegantne. Ak zaznamenajú výmenu odkazov, pridajú takýmto odkazom najmenšiu možnú hodnotu, ktorá sa veľmi blíži nule, čím sa weby vo výsledkoch vyhľadávača neposúvajú na lepšie pozície. Podľa niektorých marketingových firiem však výmena odkazov funguje veľmi dobre aj v dnešnej dobe. Napriek rôznym názorom, ja osobne, sa snažím budovať odkazy bez výmeny. Čo si o výmene odkazov myslíte vy? Funguje alebo už nefunguje?

Transformácia podnikania
v čase koronavírusu

Od zatvorenej prevádzky po fungujúce podnikanie
Zarábajte počas a aj mimo krízy.
Newsletter nabúchaný informáciami, aby ste sa pripravili na každý scenár

Získať informácie

Komentáre

Ja si myslim ze stale funguje

Pridať nový komentár