Nový Facebook algoritmus
Ak máte vytvorenú vlastnú stránku na Facebooku, iste viete, že vaše pridané príspevky uvidí len malý počet používateľov. Typický príspevok teraz zasiahne približne 12,6% vašich fanúšikov. Toto obmedzenie je pravdepodobne z časti marketingového pohľadu a z časti faktu, že príspevky musia byť filtrované špeciálnym algoritmom. Prečo?

Pretože denne by sa na Facebook stránke užívateľov zobrazilo viac než tisíc nový príspevkov. Samozrejme, tie by nebolo možné prejsť, pretože z nich len určité percento ľudí zaujíma. Facebook s novým algoritmom, ktorý postupne spúšťal od augusta 2013, sa snaží odhadnúť, ktoré sú tie najzaujímavejšie príspevky. Ako to robí?

Približne do augusta 2013 fungoval teraz už starý algoritmus s názvom EdgeRank, ktorý usporadúval príspevky na základe troch známych hlavných parametrov, a to miery komunikácie, hodnoty komunikácie a aktuálnosti pridaného príspevku (podrobnejší popis starého algoritmu Facebooku si môžete prečítať tu). Názov EdgeRank Facebook už nepoužíva, pretože faktory starého algoritmu rozšírili o veľký počet ďalších parametrov, ktoré sa snažia správne odhadnúť, čo vás zaujíma. Aký majú cieľ?

Podľa Facebooku cieľom zlepšenia je, aby správni ľudia dostali v správnom čase ten správny obsah, a aby nezmeškali tie príspevky, ktoré ich pravdepodobne zaujímajú. Tieto ciele chcú dosiahnuť najmä dvomi novými komponentmi a to s „Story Bumping" a „Last Actor”.  Čo sú to vlastne? 

  1. Prostredníctvom komponentu “Story Bumping” sa môžu aj tie príspevky používateľom objaviť, ktoré sú už staršie. Podmienkou je, aby dostali viac “Páči sa mi”, komentárov, alebo zdieľaní. To môže znamenať, že viac jedinečných fanúšikov môže vidieť váš príspevok, pretože starší príspevok sa môže objaviť vyššie, pokiaľ je obľúbený. Na druhej strane je menej pravdepodobné, že rovnaký príspevok uvidí rovnaký fanúšik viac krát, preto je teraz odporúčané pridať viac príspevkov denne.
  2. Druhý komponent “Last Actor” si všíma posledné pôsobenie konkrétneho používateľa. Pred zobrazením daného príspevku totiž algoritmus prebehne posledných 50 “Páči sa mi”, komentárov a zdieľaní používateľa, zistí ich tematiku a aj na základe týchto parametrov sa rozhodne, či daný príspevok zobrazí alebo nie. 

 Ako môžete vylepšiť vašu doterajšiu Facebook komunikáciu? 

  • viac sledujte príspevky a odpovedajte na reakcie používateľov
  • denne pridajte viac príspevkov, aby sa zobrazili čo najviac ľuďom
  • dbajte na relevantnosť a kvalitu príspevkov
  • používajte “výzvu k akcii” v príspevkoch, aby ste motivovali ľudí s vami komunikovať
  • skúste vyčítať zo štatistík vašej Facebook stránky, kedy je najoptimálnejšie pridať príspevok
  • pridajte viac video a obrázkov, pretože ľudia si ich viac všímajú
  • skúste platenú reklamu, aby ste zvýšili “Páči sa mi”, komentárov a zdieľaní

Zaznamenali ste aj vy zmenu od spustenia nového algoritmu Facebooku? Páči sa vám toto zlepšenie Facebooku?

Pridajte sa aj vy
Lemonweb newsletter

Prehľadné a zrozumiteľné návody a stratégie o podnikaní na internete priamo do v ašej e-mailovej schránky

Zapísať sa

Pridať nový komentár